Sökning: "gentrifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet gentrifiering.

 1. 1. DET ÄR TOMMA LÖFTEN OCH INGENTING HÄNDER - En studie om renoveringen av miljonprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Camilla Rydberg; [2021-05-10]
  Nyckelord :renovering; miljonprogrammet; gentrifiering; bortträngning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Denna uppsats syftar till att öka kunskapen om hur renoveringen av miljonprogrammet utförs och vilken påverkan det har på de hyresgäster som bor i lägenheterna. Tidigare studier har påvisat att standardhöjande åtgärder har använts i och med renoveringen för att på så sätt kunna höja hyrorna. LÄS MER

 2. 2. Prioriteringar i stadsbyggandet: En studie om Angereds Närsjukhus och den entreprenöriella stadsutvecklingens gränser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Dorian Francis; [2021-01-21]
  Nyckelord :stadsutveckling; stadsplanering; segregation; ojämlikhet; entreprenöriell stadsutveckling; entreprenörsurbanism;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studiens övergripande syfte är att undersöka vilka motiv politiska beslutsfattare har när de genomför satsningar på den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.Teori:I studien tog jag avstamp i forskningen på samtida stadsplanering som visar att det finns ett entreprenöriellt förhållningssätt till stadsplanering som dominerar bland offentliga beslutsfattare (Harvey 1989; Sager 2011). LÄS MER

 3. 3. GENTRIFIERING I VÄSTERÅS : En enkätstudie om de boendes inställning till byggnaden av nya dyra bostäder i Hammarby, Jakobsberg och Pettersberg (Västerås)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elvira Sitkevica; [2021]
  Nyckelord :bostadssegregation; gentrifiering; social blandning; urbant medborgarskap; kvantitativ studie; enkätundersökning; Västerås; Sverige;

  Sammanfattning : Detta arbetes syfte är att undersöka de boendes i Västerås inställning till gentrifiering –byggnaden av dyra bostäder i deras bostadsområde. Undersökningen utförs med hjälp av en kvantitativ metod – enkätundersökning i bostadsområden Hammarby, Jakobsberg och Pettersberg. LÄS MER

 4. 4. Bevarande som mål och strategi för att motverka gentrifiering : En fallstudie av utvecklingen i Sofielunds verksamhetsområde

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mattias Csanady Widlund; Gustaf Bofält; [2021]
  Nyckelord :Gentrifiering; BID; Urban förnyelse; låga hyror; governance; kultur; autenticitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker möjligheter och risker med att bedriva urban förnyelse vars intention är en utveckling som bygger på ett bevarande. Vår forskning bygger på en fallstudie av Sofielunds verksamhetsområde, en områdestyp bestående av verksamheter och industri i en central del av staden. LÄS MER

 5. 5. Den gröna grindstaden : En studie om den nya gröna och hållbara stadsdelen Jakobsberg i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tomas Bolvin; [2021]
  Nyckelord :Nyliberalism; Nyliberal planering; Grön platsmarknadsföring; Ekologisk gentrifiering; Rätten till staden;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie riktar fokus på att undersöka den gröna platsmarknadsföringen av den nya stadsdelen Jakobsberg ur ett kritiskt perspektiv. Studien undersöker hur Jakobsberg är en del av Karlstads tillväxtstrategi och hur den relaterar till nyliberal planeringsideologi. LÄS MER