Sökning: "genu"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet genu.

 1. 1. Is a potential regulatory region in the vicinity of EDN3 linked to the performance in Standardbred horses?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Linda Novácková; [2018]
  Nyckelord :performance; standardbred; EDN3; endothelin-3;

  Sammanfattning : Standardbred horses (SBs) are used in harness racing. Their common breeding history with Coldblooded trotters (CBTs) led us to the hypothesis, that the same region associated with race performance in CBTs, may be linked to the performance of SBs as well. EDN3 SNP (g.22:45748491C>T), was found to be associated (p. LÄS MER

 2. 2. Reflektioner kring genuspedagogik - från teori till praktik. En kvalitativ intervjustudie med tre pedagoger. Uppsats/Examensarbete: 15 hp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Lennermo; [2015]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskollärare; genu;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur tre pedagoger, verksamma igenusinriktade förskolor, reflekterar kring genus i förskolan. Specifikt inriktar vi oss på hurpedagogerna exemplifierar situationer i förskolans verksamhet där genus synliggörs. LÄS MER

 3. 3. ”Släpp gossarna loss det är vår!” En studie om killar och sång

  C-uppsats,

  Författare :Simon Leidecker; [2011]
  Nyckelord :Killars syn på sång; målbrottet; sociokultur; genu;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Denna studie gjordes för att undersöka hur killar ser på sång, då det sedan lång tid tillbaka ärmest kvinnor som sjunger i Sverige. Oavsett ålder är män alltid en minoritet, sång ses somnågonting feminint och många unga killar väljer att inte sjunga alls. LÄS MER