Sökning: "genus aladdin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden genus aladdin.

 1. 1. Konstruktionen av femininitet i Aladdin : Förändring i konstruktionen av femininitet mellan Aladdinfilmerna producerade år 1992 och 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Jessica Frostne; [2019]
  Nyckelord :intersectionality; gender; ethnicity; separation; hierarchy; intersektionalitet; genus; etnicitet; separation; hierarkisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur konstruktionen av femininitet förändras i Disneys filmatiseringar av Aladdin producerade år 1992 och 2019. Utifrån detta syfte har frågeställningen formulerats till att identifiera likheter och skillnader mellan dessa två filmatiseringar gällande hur femininitet framställs hos den kvinnliga huvudkaraktären. LÄS MER

 2. 2. And they lived happily ever after ... : Notions of masculine and feminine gender in movies produced by Walt Disney Animations Studios through the ages

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jesper Vackmyr; [2016]
  Nyckelord :Snow White; The Rescuers; Aladdin; Disney; genus; Hirdman; tidsavspegling;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en genushistorisk undersökning av tre filmer från olika decennier. Syftet med uppsatsen är att utreda hur filmer från Walt Disney Animation Studios framställer manligt och kvinnlig genus, samt i vilken mån filmerna speglar den tid de producerades. Metoden är en textanalys av tre filmer. LÄS MER

 3. 3. From Snow White to Frozen : An evaluation of popular gender representation indicators applied to Disney’s princess films

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johan Nyh; [2015]
  Nyckelord :Disney; princesses; Disney princesses; gender; Bechdel; Bechdel test; Walt Disney; Pixar; Frozen; children; girl; culture; gender representations; talk time; talktime; gendertimer; equality; content analysis; female; feminism; feminist; gender role; socialization model; gender role socialization model; passive; domestic; active; media; post-feminist; gender role portrayals; key measures; popular; nature or nurture; genes or environment; gender differences; expressions of gender; gender experiments; neurological; brain; plasticity; constructivist; cultivation theory; social cognitive theory; quantitative; quantitative measures; quantitative methods; stereotypes; stereotype; stereotypical; women; character count; biological sex; biological gender; metrics; femininity; textual analysis; submissive; submissive behaviour; independence; daddy s girl; patriarchy; patriarchal; patriarchal approval; wicked women; old wicked women; wicked witch; male; masculine; masculine characteristics; feminine characteristics; genders; marrying; marriage; love at first sight; empowerment; fairy tale; fairy tales; film; movie; films; movies; Mulan; Pocahontas; Snow White; Snow White and the seven dwarfs; Cinderella; Sleeping Beauty; Little Mermaid; The Little Mermaid; Beauty and the Beast; Aladdin; Tangled; Brave; Frozen; The Princess and the Frog; Merida; relationship; relationship formation; true love; true love s kiss; sisterhood; sisterly; Grimm; Grimm brothers; parental approval; matriarchal approval; matriarchal; matriarchy; stereotyping; evil queen; rate; rater; rating; measure; measuring; wicked stepmother; binary gender; gender binarity; binary genders; gender identities; gender identity; gender identity formation; identity formation; animation; cell animation; the Smurfette principle; strong women; strong girls; girlie; positivism; positivistic; film studies; analysis; analyses; antagonism; action; coding; cultivation effect; cultivation effects; socialization effect; socialization effects; coded content analysis; simple metrics; cognition theory; connotations; cultivation theory; socialization theory; depictions of femininity; plasticity; human brain; damsels in distress; feminist research; inequality; gender inequality; media studies; heroines; mass media; social media; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; Disney; prinsessor; Disneyprinsessor; Disney-prinsessor; kön; genus; genusvetenskap; Bechdel; Bechdel test; Bechdeltest; Bechdeltestet; Walt Disney; Pixar; Frost; barn; flickor; kulturuppväxt; representationer; skildringar; intryck; taltid; talk time; talktime; gendertimer; jämlikhet; innehållsanalys; feminin; feminism; könsroll; könsroller; socialisering; socialiseringsmodellen; passiv; hushållsarbete; aktiv; media; post-feministisk; postfemininstisk; nyckeltal; populärvetenskaplig; populärvetenskapligt; naturen; uppväxt eller gener; gener eller upppväxt; uppfostran; genetik; könsskillnader; könsuttryck; experiment; hjärnan; plasticitet; konstruktivism; kultivationsteori; kognitiv teori; kvantitativ; kvantitativa mått; kvantitativa metoder; stereotyper; stereotyp; stereotypisk; kvinnnor; kvinna; kön; biologiskt kön; mått; nyckeltal; femininitet; textanalys; filmanalys; kuvad; underkastad; submissiv; oberoende; pappas flicka; patriarkat; patriarkisk; patriarkalt godkännande; manlig; maskulin; kön; genus; äktenskap; kärlek vid första ögonkastet; saga; sagor; bröderna Grimm; film; Mulan; Pocahontas; Snövit och de sju dvärgarna; Askungen; Törnrosa; Den lilla Sjöjungfrun; Skönheten och Odjuret; Aladdin; Trassel; Modig; Frost; Prinsessan och Grodan; Merida; förhållanden; sann kärlek; Grimm; matriark; matriarkisk; patriarkalt godkännande; matriarkalt godkännande; bedöma; betygsätta; mått; mäta; ond styvmor; binära kön; könsidentitet; könsidentiteter; animation; Smurfan; starka kvinnor; starka flickor; positivistisk; positivism; filmvetenskap; filmstudier; antagonism; protagonist; hjältinna; kodning; kultivationseffekten; socialiseringseffekten; socialisationseffekten; kodad innehållsanalys; förenklade mått; kognitiv teori; konnotationer; konnotera; feministisk forskning; könsbalans; mediastudier; mediestudier; massmedia; social media; bilder av kvinnor; kvinnan som bild; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; tolkning;

  Sammanfattning : Simple content analysis methods, such as the Bechdel test and measuring percentage of female talk time or characters, have seen a surge of attention from mainstream media and in social media the last couple of years. Underlying assumptions are generally shared with the gender role socialization model and consequently, an importance is stated, due to a high degree to which impressions from media shape in particular young children’s identification processes. LÄS MER

 4. 4. ”Dont underestimate the importance of body language” : en textanalys av fyra Disneyskurkar utifrån genus och stereotyper

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Josefin Dahlquist; [2015]
  Nyckelord :Disney; Genus; Stereotyper; Semiotik; Ondska; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Dont underestimate the importance of body language” En textanalys av två Disneyskurkar utifrån genus och stereotyper. Skriven av Josefin Dahlqvist, enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Disney tar stor plats i populärkulturen och torde influera många människor. LÄS MER