Sökning: "genus arbetarlitteratur"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden genus arbetarlitteratur.

 1. 1. Droppar i rashavet: En vithetskritisk läsning av Maria Sandels Droppar i folkhavet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Hanna Skoglar; [2021-06-16]
  Nyckelord :Maria Sandel; arbetarlitteratur; intersektionalitet; kritiska rasstudier; kritiska vithetsstudier;

  Sammanfattning : Although critical whiteness studies have yet to form a stable footing within the Swedish literary academia, its recognition within the field is increasing. The recent surge in research concerning early Swedish working-class literature, including that which regards Maria Sandel (1870-1927), who’s pioneering role within the genre defines her as one of the most important early working-class authors in Sweden, is linked to the fact that the Swedish hegemonic whiteness that was established during the nineteenth and twentieth century is of certain interest. LÄS MER

 2. 2. Att verka i det tysta : - en analys av kvinnan i Mor gifter sig och Analfabeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Marie Ribbing; Emma Ahlqvist; [2010]
  Nyckelord :Lo-Johansson; Martinson; arbetarlitteratur; kvinnoskildring; feminism; könsroller; statare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnan skildras i två verk i svensk arbetarlitteratur. Romanerna som ligger till grund för undersökningen är Moa Martinsons Mor gifter sig (1936) och Ivar Lo-Johanssons Analfabeten (1951). LÄS MER

 3. 3. Blodsmystik och sköteskult: En feministisk studie av Stig Dagermans Ormen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Robin Joensuu; [2010]
  Nyckelord :Stig Dagerman; Ormen; Anarkism; Syndikalism; Feminism; Judith Butler; Emma Goldman; Genus; Den heterosexuella matrisen; Arbetarlitteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Fast förankrad i allt som förflyktigas : En studie i det litterära motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Ulrika Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Moa Martinson; Ivar Lo-Johansson; Elsie Johansson; Badmotiv;

  Sammanfattning : My aim in this essay is to analyze how the female body is represented in Swedish working class literature. I have compared four different novels all of which contain a female bathing scene: the opening chapter of Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933) , the opening chapter of Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) and a scene each in Glasfåglarna (1996) and Mosippan (1998), both written by Elsie Johansson. LÄS MER

 5. 5. Religiositeten i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Catharina Magnusson; [2007]
  Nyckelord :intertextualitet; arbetarlitteratur; skönlitteratur; arbetarförfattare; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; skapelseberättelsen; bibelord; bibliska motiv; kvinnovetenskap; genus; epikanalys; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilka religiösa föreställningar som kommer till uttryck i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd. Verket publicerades 1933 vid en tidpunkt då två viktiga idétraditioner (kristendomen och framstegstanken) förlorat sina givna värden och auktoriteter. LÄS MER