Sökning: "genus barnböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden genus barnböcker.

 1. 1. Hjältar och genus -En kritisk analys av Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hedengran; Alice Larsson; [2021]
  Nyckelord :Hjälte; Genus; Handbok för superhjältar; Intersektionalitet; Mobbning; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en kritisk belysning av hur superhjältemotivet och genus presenteras i bokserien Handbok för superhjältar som är populär bland barn och används i skolorna. Bokserien har även en tillhörande lärarhandledning där det finns tips och idéer för hur en kan jobbar med böckerna i skolan. LÄS MER

 2. 2. Beskyddande pojkar och sårbara flickor, eller? : En genus- och jämställdhetsanalys av två femårsavdelningars barnlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Katarina Sundell; Sandra Berg; [2021]
  Nyckelord :Genus; barnböcker litteratur; kön; jämställdhet; stereotyp; könsnorm; norm; förskola.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap kring hur genus och jämställdhet framträder i den barnlitteratur som erbjuds i förskolan. Studien undersöker därför hur representationen samt porträtteringen av kvinnliga respektive manliga huvudkaraktärer ser ut i de böcker som erbjuds barnen på två svenska förskolors femårsavdelningar. LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur som lånas av förskolan : en genusteoretisk karaktärsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malvina Bergenheim Usai; Vanesa Carlström; [2021]
  Nyckelord :genus; barnlitteratur; förskola; könsroller; barnböcker; normkritik;

  Sammanfattning : I studiens inledande kapitel presenteras läroplanens innehåll rörande jämställdhetsarbete, samt en rad olika forskares tankar om könsroller och genus. Vidare redogörs för tidigare forskningsresultat gällande litteraturens påverkan, barn sidentitetsskapande, samt hur böckernas karaktärer framställs utifrån kön. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur för barn i förskolan : En analys av genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Erlandsdotter; Linn Windelius; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; förskola; genus; könsfördelning; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Att ge alla barn rättvisa möjligheter för sin utveckling oberoende av kön är ett av målen i förskolan. Denna studie har undersökt hur genus gestaltas i barnböcker i förskoleverksamheten genom både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Tjejers underrepresentation i barnböcker : En kvalitativ studie om genusmedvetenhet och arbete i förskolan

  M1-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nancy Oshana; Pauline Franzén; [2021]
  Nyckelord :genus; kön; Yvonne Hirdman; genussystem; dikotomi; hierarki; barnböcker; könsrepresentation; könsroller;

  Sammanfattning : .... LÄS MER