Sökning: "genus företag"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden genus företag.

 1. 1. Lyssnande chefer - En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Linette Ottosson; Eva Lundström; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lyssnande; Internt lyssnande; Värdeskapande; Genus; Icke-verbal kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Lyssnande chefer: En kvalitativ studie om internt lyssnande ur ett genusperspektiv. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management. LÄS MER

 2. 2. Razors for all humans? A multimodal social semiotic analysis of advertising stereotypes and gender performances

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olle Tallving; Carl Jonathan Balkow; [2022]
  Nyckelord :gender; stereotypes; advertising; Goffman; beauty products; visual communication; genus; stereotyper; reklam; skönhetsprodukter; visuell kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aimed to investigate how advertising stereotypes can be challenged or reproduced and how gender is performed, in the context of an allegedly non-stereotypical company. In order to investigate this matter, we conducted a multimodal social semiotic analysis of the Swedish company Estrid, whose razor blades are communicated to all humans. LÄS MER

 3. 3. En studie om kvinnor i ledande positioner i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Häggström; Elvira Larsson; [2022]
  Nyckelord :“Employer brand”; “Equality”; “Gender”; “Leader or Leadership”; “Male dominated industry”; “Women or Female;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa förståelse för vad kvinnor i ledande positioner i mansdominerade branscher värderar hos en arbetsgivare, vilka utmaningar de stöter på i sin roll samt bidra med förslag på hur man kan attrahera fler kvinnor till dessa positioner. Denna undersökning anses viktig då kvinnor idag är underrepresenterade i dessa positioner trots att flertalet studier tyder på att jämställda ledningsgrupper är lönsamt för både individen, organisationen och samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Vilka personliga egenskaper efterfrågas vid rekrytering av HR-specialister? En innehållsanalys av könskodade platsannonser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Skoglundh; [2022]
  Nyckelord :könskodning; genus; personliga egenskaper; platsannons; HR-specialist; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att kartlägga hur platsannonser för den kvinnodominerade yrkesgruppen HR-specialister idag är formulerade när det gäller efterfrågade personliga egenskaper. Syftet är vidare att analysera om dessa egenskaper är könskodade samt att kartlägga vilka konsekvenser som kan uppstå för företag och den sökande om de efterfrågade personliga egenskaperna i platsannonser formuleras relaterade till genus. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av jämställdhet och arbetsmiljö inom en mansdominerad bransch : En kvantitativ studie om könsskillnader i upplevd jämställdhet och arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Olsson; Victoria Österberg; [2022]
  Nyckelord :Genus; Könsskillnader; Jämställdhet; Krav-; kontroll och socialt stöd; Arbetsmiljö; Ojämlikhetsregimer; Genuskontrakt.;

  Sammanfattning : Sverige påstås vara världens mest jämställda land år 2019 men trots att vi toppar listan över de mest jämställda länderna så är vi långt ifrån att inte vara ett könssegregerat land. Den svenska arbetsmarknaden är i stor utsträckning könssegregerad. LÄS MER