Sökning: "genus företag"

Visar resultat 16 - 20 av 97 uppsatser innehållade orden genus företag.

 1. 16. Kvinnliga ledare i fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linnéa Lindberg; Gabriella Anderek; [2020]
  Nyckelord :Ledarpositioner; Könsfördelning; Genus; Homosocialitet; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : Detta är en studie som behandlar hur kvinnor i ledande positioner upplever situationen utifrån den mansdominans som generellt råder i mäklarbranschen. Det är i de flesta företag fallet på såväl medarbetarnivå som på ledarpositioner. LÄS MER

 2. 17. Gillette - What can a man be? Kvalitativ semiotisk analys av Gillettes reklamfilm

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maya Kallin; [2020]
  Nyckelord :Gillette; toxisk; toxic; maskulinitet; masculinity; woke-washing; woke; washing; representation; storytelling; metoo; me; too;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras företaget Gillettes visualisering av maskuliniteter i deras reklamfilm We Believe: The best men can be. Undersökningen utgår från hur företaget förhåller sig till genus efter rörelsen #metoo som slog igenom 2017. LÄS MER

 3. 18. Kvinnors karriärval inom IT-branschen : En kvalitativ studie om kvinnors karriärval inom IT-branschen med fokus på User Experience Design

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Annie Sivén; Nichole Möllenhoff; [2020]
  Nyckelord :IT; UX Design; User experience design; interaction design; genus; IT culture; IT; UX Design; User experience design; interaktionsdesign; genus; IT kultur;

  Sammanfattning : Följande kandidatuppsats är en kvalitativ studie angående kvinnors yrkesval inom IT- branschen med fokus på User Experience Design. Syftet med studien är att undersöka varför kvinnor i allt större utsträckning söker sig till UX Design, då man inte ser denna utveckling i övriga professioner inom IT. LÄS MER

 4. 19. Makten över musiken : En kvalitativ analys av kvinnors ställning i musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jennifer Lerman; [2020]
  Nyckelord :Record company; music industry; gender distribution; gender; structures; hierarchies; gatekeeping; power; Skivbolag; musikbransch; könsfördelning; genus; strukturer; hierarkier; gatekeeping; makt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur könsfördelningen i musikbranschen ser ut. En fallstudie av skivbolaget Sony Music Sweden görs och undersöker hur könsfördelningen i bolaget ser ut och om det finns några specifika avdelningar som sticker ut i den aspekten. LÄS MER

 5. 20. Tänk att det behövs lagar för att kvinnor och män ska vara jämställda på arbetsmarknaden, varför är det då fortfarande inte jämställt? - En kvalitativ studie om företags jämställdhetsarbete, vilken funktion det fyller samt om det bidrar till ökad jämställdhet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nadja Joxelius; Nicolina Kolenda; [2019-05-07]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; genus; företag; löskoppling; legitimitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur regeringens reglering av jämställdhetsplaner såg ut i praktiken samt belysa vilken funktion planerna fyllde för sex stora börsnoterade och välkända företag. Det har även undersökts om dessa jämställdhetsplaner kunnat bidra till positiva konsekvenser för en mer jämställd arbetsplats. LÄS MER