Sökning: "genus företag"

Visar resultat 21 - 25 av 97 uppsatser innehållade orden genus företag.

 1. 21. Metoo - en drivkraft till förändring? : En studie om två organisationers arbete mot sexuella trakasserier efter Metoo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecka Henriksson; Julia Westfelt; [2019]
  Nyckelord :metoo; sexuella trakasserier; makt; kultur; jargong; kön;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur två olika företag arbetat mot sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet och om Metoo lett till eventuella förändringar inom företagen gällande det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier. Bakgrunden till detta är det globala Metoo-upprop som startade under hösten 2017 och som bland annat ledde till en mängd olika feministiska upprop i olika branscher som ville belysa sexuella trakasserier mot kvinnor på arbetsplatser. LÄS MER

 2. 22. Maskulinitetsnormer i snowboardvärlden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tom Johansen; [2019]
  Nyckelord :Maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; maskulinitetsnorm; snowboard;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur maskulinitetsnormer produceras och reproduceras inom snowboardvärlden. Med snowboardvärlden och snowboardindustrin syftar jag på företag, personer, medier och andra som har inflytande inom snowboardbranschen. LÄS MER

 3. 23. Kvarstår könsstereotyper i reklam på sociala plattformar?-En kvalitativ studie om hur Nelly.com skapar sitt budskap med hjälp av influencers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Josefin Fristedt Ölander; Elena el Tayar; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; marknadskommunikation; Influencer Marketing; normer; genus; könsstereotyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Companies today choose to abandon traditional marketing methods in favor of new and modern marketing methods. One such method is Influencer Marketing which uses a method called word-of-mouth in which information is spread from person to person. LÄS MER

 4. 24. Glimpsing into the Gender Gap: : Perceptions of gender inequality among women in the tech startup industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amanda Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Gender; Gender equality; Gender gap; Tech; Startups; Entrepreneurship; Perceptions; Venture capital; Norms; Gender blind; Gender awareness; Stockholm; Genus; Kön; Jämställdhet; Könsgap; Tech; Teknik; Startups; Entreprenörskap; Uppfattningar; Riskkapital; Normer; Könsblindhet; Könsmedvetenhet; Stockholm;

  Sammanfattning : There is a massive gender gap in the tech startup industry. 1% of the CTOs at venture-backed companies in Europe are women and only 1% of the venture capital in Sweden is given to all-female founding teams. LÄS MER

 5. 25. Who is the Conscious woman? : en kvalitativ textanalys av kvinnors representation i H&Ms Conscious Collection-kampanjer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Märta Särnblad; Moa Åkne; [2019]
  Nyckelord :Representation; respektabilitet; genus; klass; H M; miljö; reklam.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ser vi diskussioner rörande klimatfrågor och jämställdhet både på samhälls- och individnivå. Dessa diskussioner engagerar och kan påverka allt ifrån stora aktörer till enskilda individer. LÄS MER