Sökning: "genus kristina"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden genus kristina.

 1. 1. Bilden av drottning Kristina : En kvalitativ läromedelsanalys utifrån ett genusperspektiv av historieläroböcker för gymnasiet mellan 1906–2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping

  Författare :Emina Sikiric; [2019]
  Nyckelord :drottning Kristina; genus; genusperspektiv; historia; läromedel;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks drottning Kristina i tio historieläroböcker mellan 1907–2018 utifrån ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka hur drottning Kristina framställs samt huruvida bilden av henne har förändrats eller bibehållits i läromedlen. LÄS MER

 2. 2. Genus, makt och den manliga blicken : En analys av Moulin Rouge från 1952 och 2001

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Kristina Broberg Engstrand; Malin Nyman; [2019]
  Nyckelord :Moulin Rouge; Laura Mulvey; Den manliga blicken; Genus; Manligt; Kvinnligt; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manligt och kvinnligt gestaltas i filmen Moulin Rouge från 1952 och 2001. Teorins utgångspunkt baseras på genus, makt och Laura Mulveys teori om den manliga blicken. Metoden för analysen grundar sig i observationer av respektive film som sedan kopplas samman till teorin. LÄS MER

 3. 3. Robotar som svär eller har läppglansfingrar : Genusgestaltningar i två skönlitterära verk för mellanåldern och deras anpassning i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Rebecca Lejon; [2019]
  Nyckelord :gender; gender patterns; fiction; Swedish language; didactics; genus; genusmönster; skönlitteratur; svenskdidaktik; mellanåldern;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine, from a gender perspective, fictional books self-selected by middle-aged children. The aim of this is to test how these books function in Swedish studies to promote equality between students. LÄS MER

 4. 4. Girls On Top : Hur kvinnliga huvudkaraktärerporträtteras i framgångsrika TV-ochDatorspel, 1996-2015

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Kristina Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga huvudkaraktärer; tv-spel; genus; male gaze; attraktivitet; respektabilitet;

  Sammanfattning : Att TV-och datorspel säljer i miljontals exemplar varje år är ingen nyhet för dagenskonsumenter. Den största andelen av spel som finns ute på marknaden idag innehåller ofta enmanlig huvudkaraktär och en kvinnlig karaktär som spelar en stöttande roll till den manligahuvudkaraktären och som dessutom marknadsförs först och främst till män. LÄS MER

 5. 5. -Calle! dansar du balett eller? : En vetenskaplig essä om fritidshemsläraren som förebild i identitetsskapande processer. Sett ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristina Axelsson; [2018]
  Nyckelord :gender; identity; leisure time center pedagogue; leisure tim center; role model; feministic poststructuralism; Kant; the categorical imperative; Butler; norms; feminism; genus; kön; identitet; lärare i fritidshem; fritidshem; förebild; feministisk poststrukturalism; Kant; det kategoriska imperativet; Butler; normer; feminism;

  Sammanfattning : The purpose of my scientific essay is to examine the identity creating processes that goes on amongst pupils as well as pedagogues in leisure time centers. This seen from a gender perspective. The questions in this essay revolves around me as a role model in the leisure time center and how I use the binary gender categories in my line of work. LÄS MER