Sökning: "genus media påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden genus media påverkan.

 1. 1. Jag måste ju bete mig som en kille

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Berghman; Siri Björkgren; [2018]
  Nyckelord :Genus; sociala medier; socialt arbete; ungdomar; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa området våld i ungas nära relationer, med fokus på det digitala våldet, och därav bidra med kunskap till det sociala arbetet med unga. Detta gör vi genom att undersöka unga personers uppfattningar om våld i nära relation, genus och sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Kvinna gråter och mannen kritiserar : En genuskritisk text- och innehållsanalys om manlig och kvinnlig katastrofjournalistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Rehn; Emma Siljeholm; [2018]
  Nyckelord :tsunami; the disco fire of Gothenburg; gender critical content analysis; text analysis; gender; sex; gender roles; sex roles; masculine and feminine attributes; disaster journalism; emergency reporting; printed press; sexolect; tsunami; diskoteksbranden i Göteborg; genuskritisk innehållsanalys; textanalys; genus; könsroller; maskulina och feminina attribut; katastrofrapportering; tryckt press; sexolekt;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om det kan utrönas skillnader, och om så är fallet, i vad dessa skillnader består i, mellan manligt och kvinnligt skriftspråk i katastrofjournalistik med avseende på diskoteksbranden i Göteborg 1998 och tsunamikatastrofen 2004.    Dessa händelser valdes med utgångspunkt av att de liknar varandra, inte bara i att de faller under katastrofjournalistik, utan för att de båda krävde ett stort antal svenska dödsoffer och genom detta haft djupgående påverkan på det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. “Det är next level spaghetti och köttfärssås” : en kvalitativ innehållsanalys om fördomar kring vegetarianism och köttnormativitetens uttryck i vegetarisk matlagning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Anna Grahn; Siri Von Bothmer; [2016]
  Nyckelord :vegetarianism; genus; stereotyper; hegemoni; köttnormativitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker hur olika fördomar som finns kring vegetarianism förstärks eller utmanas i ett medieklimat som till stor del påvisar en köttnormativitet. Fördomar som undersöks i programserien är bland annat hur mat konnoteras till genus, att vegetarisk kost implementerar en egen livsstil och en hälsosammare diet. LÄS MER

 4. 4. Representation of Primary Characters in Narrative-based Games

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Ida Lahti; [2016]
  Nyckelord :games; character design; representation; protagonists; identification; game enjoyment; diversity; spel; karaktärsdesign; representation; protagonister; identifiering; spelnöje; mångfald;

  Sammanfattning : A quantitative study is performed on protagonists from games that have accumulated the most retail sales between 2007 and 2016, with this case particularly focusing on the categories of gender, physical characteristics, sexuality and age. Results show that white male leads are almost half of all characters in the study and are a much larger group than any other. LÄS MER

 5. 5. Hannar som inte försvarar sina honor dör ut : En diskursanalys om framställningen av sexuellt våld på Avpixlat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Malin Josefsson; [2016]
  Nyckelord :Sexuellt våld; våldtäkt; genus; etnicitet; rasism; nation; våldtäktsmyter; Avpixlat; diskurs; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur sexuellt våld mot kvinnor i Sverige framställs på Avpixlat, en nyhetssida som ofta betecknas som rasistisk. Syftet har delvis varit att undersöka hur olika grupper i Sverige tillskrivs rollerna våldtäktsman, beskyddare och våldtäktsoffer i enlighet med Theresa Wobbes (1995) beskrivning. LÄS MER