Sökning: "genus musikvideo"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden genus musikvideo.

 1. 1. "Men det är såhär samhället ser ut" : En studie om musikvideor och könsnormer ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Thea Eriksson Lundgren; [2019]
  Nyckelord :könsnormer; genus; musikvideo; grundskola; performativitet; heteronormativitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide an insight into secondary school pupils 'views on gender norms in music videos; and also to give an insight into how gender norms are said to influence the music videos that they watch and what they consider to be accepted in an educational context. In other words, students' awareness of norms in music videos are investigated and how they feel influenced by them. LÄS MER

 2. 2. Häxjakten på Miley Cyrus : Ett queert läckage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Kajsa Larnhed; [2018]
  Nyckelord :queerteori;

  Sammanfattning : Häxjakten på Miley Cyrus: en tesdrivande uppsats vars syfte är att bevisa den samhälleliga tendensen att provoceras av avvikelser från hur kön och genus normalt görs i populärkulturen. Materialet består av Miley Cyrus hitsingel We Can't Stop, samt dess musikvideo. LÄS MER

 3. 3. Vilka ord får sägas och vilka bilder visas? : En studie om musiklärares normmedvetenhet gällande val av låttexter och musikvideos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Thea Eriksson Lundgren; [2018]
  Nyckelord :genus; könsnormer; musikvideo; musikpedagogik; grundskola;

  Sammanfattning : This study aims at examining how music teachers perceive gender norms in music videos and song lyrics as well as how or if the teacher successively incorporates this into the education happening in the classroom. In other words, this study investigates further methods that music teachers use in terms of selection, as to which teaching materials may be included in the lesson, and how the teachers actually use the material. LÄS MER

 4. 4. Gotik, rock och genus : En intermedial studie om den gotiska litteraturens inverkan på tre av rockgruppen The Cures musikvideor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Johanna Burell; [2014]
  Nyckelord :Litteratur; gotik; genus; The Cure; musikvideo; intermedialitet; psykoanalys; queer; blickteori; semiotisk bildanalys; transformation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka litterära gotiska motiv och begrepp som rockbandet The Cure använder sig av i sin visuella estetik, närmare bestämt i tre av deras musikvideor: "Charlotte Sometimes (1981), "The Lovecats" (1983) och "Lullaby" (1989). Analysen och undersökningen utgår från teorier kring semiotisk bildanalys samt ett intermedialt perspektiv där det tidigare skrivna ordet transformeras till visuella bilder. LÄS MER

 5. 5. Mannen jagar, kvinnan behagar? : En diskursanalys ur genusperspektiv av två musikvideor

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Lena Ohlsson; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; genus; intertextualitet; Lady Gaga; Madonna; musikvideo; populärkultur; det vidgade textbegreppet.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka underliggande mönster som styr två populärkulturella texter i form av musikvideor publicerade på webbsajten YouTube: Madonnas Like A Virgin och Lady Gagas Bad Romance, samt undersöka om dessa mönster lever vidare inom populärkulturen genom ständigt återskapande.Metoden som används är diskursanalys med genusperspektiv för att ta reda på hur maskulinitet och femininitet konstrueras i det här sammanhanget. LÄS MER