Sökning: "genus myter"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden genus myter.

 1. 1. "I've been guilty of provocation but it's also just common sense marketing" : En studie av framställningen av genus och sexualitet inom reklamkampanjer i form av modefotografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Tova Tedengren Brenner; Jesper Pastrana; [2019]
  Nyckelord :mode; modefotografi; modereklam; objektifiering; sexualisering; makt; våld mot kvinnor; multimodalitet; semiotik; myter; den manliga blicken; femininitet; maskulinitet; representation; agens; kön; genus; sexualitet; konst; Tom Ford; Gucci; Mario Testino;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze the portrayal of gender and sexuality within fashion photography through a representational study of men and women in select Gucci fashion campaigns, Fall/Winter 1996 and Spring/Summer 2003. In doing so we also find specifics as to how artistic expression can manifest itself in the form of sexist advertising, this being through the sexualisation of fashion photography. LÄS MER

 2. 2. Editor’s picks : En kvalitativ fallstudie om hur barn framställs i H&M:s reklambilder i relation till genus, etnicitet, sexualisering och konstruktionen av barn som vuxna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Karlsson; Noraier Ohanes Ohanes; [2018]
  Nyckelord :Semiotics; gender; stereotypes; myths; ethnicity; sexualization; advertising; Semiotik; genus; stereotyper; myter; etnicitet; sexualisering; reklam; barn;

  Sammanfattning : Vi vill i denna uppsats undersöka hur barn som har storlekarna 92–170 framställs i H&M:s reklamkatalog   Spring   Fashion   2018.   Detta   kommer   göras   både   ur   ett   genus-   och etnicitetsperspektiv men också genom sexualisering och konstruktionen av barn som vuxna. LÄS MER

 3. 3. HON LJUGER : En studie av våldtäktsmytsacceptansen hos universitetsstudenter på Umeå Universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Saga Höglund; Linnéa Lindahl; [2018]
  Nyckelord :våldtäktsmyter; RMA; genus; skuldbeläggning; kön; utbildning; politik; ålder; alkohol; studenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka våldtäktsmytsacceptansen bland studenter på Umeå Universitet, samt huruvida acceptansen skiljer sig åt beroende på ålder, politik, kön och studieinriktning. Begreppet våldtäktsmyt utvecklades på 1970-talet, under den andra feministvågen, och syftar på ett antal falska föreställningar om hur en våldtäkt går till, vem som kan bli utsatt och vem som är en våldtäktsman. LÄS MER

 4. 4. Myter, kön och styckmord : En kritisk diskursanalys av Aftonbladets rapportering om styckmorden i Askersund och Boden

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; Oscar Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Representation; Gender; Homicide; Dismemberment; Aftonbladet; Journalism; Media; Representation; Genus; Mord; Styckmord; Aftonbladet; Kriminaljournalistik;

  Sammanfattning : Statistiskt sett är våldsbrott ett manligt fenomen. Detta leder – logiskt nog – till att medias bevakning av brott ofta beskriver manliga förövare. LÄS MER

 5. 5. Ond styvmor, eller bonusmamma? : En diskursteoretisk analys av internetkommunikation och myter kring styvmoderskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jonna Philipson; [2017]
  Nyckelord :Styvmor; bonusmamma; subjektspositioner; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur diskurser kring styvmoderskap artikuleras på internet. Det finns två transkulturella myter om styvmödrar, den ena är den om den onda styvmodern och den andra den om kvinnan som upplever ögonblicklig kärlek till sitt styv/bonusbarn. LÄS MER