Sökning: "genus och språk"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden genus och språk.

 1. 1. Skildringen av den våta fittan: En granskning av amerikanska reaktioner på raplåten WAP

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda-Louise Birgersson Wagner; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; hiphop; intersektionalitet; Cardi B; Megan Thee Stallion; sexualitet; USA; Law and Political Science; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I augusti 2020 släpper de kvinnliga hiphopartisterna Cardi B och Megan Thee Stallion låten WAP (Wet Ass Pussy). Låtsläppet blir internationellt uppmärk- sammat och låten blir debatterad utifrån det sexuellt explicita språk som används. LÄS MER

 2. 2. Using Fiction to Create Gender Awareness in the ESL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jessica Ljung; Ann-Kathrin Mai; [2021]
  Nyckelord :ESL; Gender; Fiction; Teaching; Classroom;

  Sammanfattning : The following study investigates using fiction to create gender awareness and understanding in the ESL classroom. As stated by Skolverket (2013), all teaching is to embody a gender perspective. However, for many educators, this is a multifaceted and difficult subject to grasp. LÄS MER

 3. 3. Omvänd remediering – Från FPS till traditionell litteratur : En adaptionsstudie av Bioshocks gen(us)modifierade berättelsevärld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hampus Hollström; [2021]
  Nyckelord :adaptation; remediation; transmediality; gender theory; videogame; novel; adaption; remediering; transmedialitet; genusteori; tv-spel; roman;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör en jämförande studie primärt inom fältet för traditionell litteraturvetenskap, adaption, remediering och transmedialitet, med ett innehållsligt genusperspektiv. Det undersökta materialet utgörs av två verk, tv-spelet Bioshock samt romanen som är baserad på spelet och är en prequel till det, Bioshock: Rapture. LÄS MER

 4. 4. Användning av formativ bedömning för att undervisa i genus på teknikprogrammet

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Valeria Lundberg; [2021]
  Nyckelord :bedömningsmatris; formativ bedömning; genus; kamratrespons; teknik; undervisning;

  Sammanfattning : Efter att eleverna har avslutat kursen Teknik 1 på teknikprogrammet förväntas de kunna beskriva hur föreställningar inom teknikområdet påverkar uppfattningar om genus samt hur genus påverkar teknik och teknikutveckling. Det finns en stor brist på både forskning och undervisningsmaterial om genus och teknik. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur i svenskämnets undervisningspraktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Davor Bodic; Ali Adiguzel; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; didaktik; gymnasiet; högstadiet; läsloggskrivande; läsning av skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att redogöra för vad samtida forskning säger om läsning av skönlitteratur i svenskämnet i grundskolan och gymnasieskolan, samt hur svensklärare kan arbeta med skönlitteratur i sin undervisning. Metoden är en systematisk litteratursökning som gjorts i fyra olika databaser, där resultatet sedan granskats efter ämnesrelevans och grad av vetenskaplighet. LÄS MER