Sökning: "genus rut"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden genus rut.

 1. 1. Tuppfantasi och smärtans sköte : Om genus, makt och begär i Sonja Åkessons och Rut Hillarps lyrik samt experimentella möten däremellan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Pia Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Rut Hillarp; Sonja Åkesson; kärlekslyrik; modernism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. RUT -konstruktioner kring det nutida svenska avlo?nade husha?llsarbetet : En diskursanalys av debattartiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter samt fo?retagen Hemfrid och HomeMaids hemsidor

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Hallgren; [2015]
  Nyckelord :Rut-avdrag; Genus; Arbete; Etnicitet; Hushållsarbete; Jämställdhet; Jämlikhet;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka konstruktioner kring avlönat hushållsarbete i 10 debattartiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter samt på företagshemsidorna Hemfrid och HomeMaid i förhållande till arbete, kön och etnicitet. Vidare undersöks hur jämställdhet och jämlikhet kan förstås. LÄS MER

 3. 3. RUT-avdraget som (nyliberalt) jämställdhetsprojekt - En studie om kön, klass och etnicitet i den politiska diskursen för hushållstjänster i hemmet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emeli Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :hushållsnära tjänster; RUT-avdrag; intersektionalitet; diskursanalys; feminism; genus; jämställdhet; nyliberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Master’s thesis examines the discursive constructions and ideas which formed the base for the gender equality policy regarding the tax deduction for domestic services in Sweden that got implemented in 2007. The aim for the thesis is more precisely to make the images and ideas that represent the constructions based on gender, class and ethnicity visible and problematized. LÄS MER

 4. 4. För sakens skull : Det omöjliga mötet i Rut Hillarps roman Sindhia - en lacansk läsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Karin Arbelius; [2006]
  Nyckelord :Surrealism; masochism; Tristanism; Jacques Lacan; psychoanalysis; fundamental fantasy; das Ding;

  Sammanfattning : This essay examines the love affair between the two main characters of Rut Hillarp’s novel Sindhia. It draws attention to the schism between the Surrealist version of love as an extatic-religious fusion of the sexes – that in a way marks the relationship – and the yet remarkable coolness between the two lovers. LÄS MER