Sökning: "genus skräckfilm"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden genus skräckfilm.

 1. 1. Carries återkomst : Jämförande semiotisk analys av den kvinnliga huvudkaraktären i två versioner av skräckfilmen Carrie (1976 & 2013)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Jenny Digné; [2016]
  Nyckelord :Skräckfilm; nyinspelning; semiotik; psykoanalys; Carrie; populärkultur; Mulvey; Smelik; Clover; genus; feminism;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur den kvinnliga huvudkaraktären Carrie White framställs i två versioner av skräckfilmen Carrie (1976 och 2013). Med bakgrund i att skräckgenren har kritiserats för sin framställning av kvinnliga karaktärer, har syftet varit att ur ett genusperspektiv jämföra hur Carrie skildras i den äldre respektive nyare filmversionen. LÄS MER

 2. 2. Mönster med Monster : En kritisk diskursanalys om anomalier, liminalitet och genus i fyra skräckfilmer mellan åren 1984-1994

  M1-uppsats,

  Författare :Sebastian Hassel; Dagny Holmsen; Jonna Heldt; [2015]
  Nyckelord :skräckfilm; anomalier; liminalitet; genus;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine if theories that derive from Comparative Religion can be applied to horror films. Can theories such as Victor Turner ’s liminal stages or Mary Douglas’ theories on anomalies clarify, to some extent, why horror movies construct unholy scenarios where filth and the breaking of taboo is essential, or why monsters tend to dwell in, as well as being, a liminal phase or a grey area? Can these theories shed some light on why monsters tend to be twofold? We also aim to examine how gender roles are constructed and portrayed in horror films. LÄS MER

 3. 3. ''God is not here, priest'' : Bilden av kvinnan i fyra skräckfilmer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alma Lundstedt; [2013]
  Nyckelord :gender; exorcism; horror movies; genus; skräckfilm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Etnicitet i amerikansk skräckfilm : Representationen av romsk och afroamerikansk identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Jenny Björk; [2011]
  Nyckelord :etnicitet; representation; Hollywoodfilm;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras representationen av romsk etnicitet i de amerikanska filmerna Dracula (1931, Browning), Thinner (1996, Holland), Drag Me To Hell (2009, Raimi), Draculas Son (1943, Siodmak) och Varulven (1941, Waggner) samt afroamerikansk etnicitet i Night of the Living Dead (1968, Romero), De Fördömdas Drottning (2002, Rymer), Draculas Son och Svart Mystik (1943, Tourneur). Syftet med uppsatsen är att blottlägga representationen av icke-amerikanska etniciteter genom analys av handling och bildspråk, samt jämföra framställningen med respresentationen av de amerikanska karaktärerna i valda filmer. LÄS MER