Sökning: "genusanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet genusanalys.

 1. 1. Män och kvinnor på Tinder En jämförande undersökning av hur en framställer sig, i ord och med emojier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Hillert; [2019-09-19]
  Nyckelord :Tinder; emoji; chatt; sociolingvistik; genusanalys;

  Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk undersökning med en kvantitativ analys av tematiken i profiltexter på Tinder. Syftet är att studera hur män respektive kvinnor framställer sig i sina profiltexter, i ord och med emojier. Det finns två forskningsfrågor: 1. Vilka teman tar män respektive kvinnor upp i ord? 2. LÄS MER

 2. 2. Vaiana - en ny sorts Disneyprinsessa? En genusanalys av Vaiana ur barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Ljungberg; Rebecka Wallentin; [2019]
  Nyckelord :barndom; Disney; genus; identitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : I denna studie har filmen Vaiana (2016) analyserats ur ett genusperspektiv med inslag av barndomssociologiska definitioner av barn, barndom och populärkultur. Syftet med denna studie är att ur ett vuxet perspektiv och ur barns perspektiv analysera hur genus framställs i Vaiana. LÄS MER

 3. 3. Den söta tjejen och alla arga män : En kritisk genusanalys av lexikala strukturer i läromedel för Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Elsa Flyborg; Felicia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; lexikala strukturer; genus;

  Sammanfattning : This study aims to examine how language in textbooks used in Swedish upper secondary school represent and construct gender. Three different textbooks used for the course Swedish 1 have been analyzed at a lexical level, where gender theory and critical discourse analysis constitutes the basis for the method. LÄS MER

 4. 4. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. En mil utan jäkt och stress : En genusanalys av marknadsföring inför Tjejmilen 1984-1989

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Moa Ståhlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Tjejmilen marknadsfördes av arrangörerna från premiäråret 1984 till och med 1989, för att ta fasta på hur distinktionen mellan manligt och kvinnligt kön framställs och hur detta i förlängningen kan få betydelse för förståelsen av deltagandet i Tjejmilen. Studien har en poststrukturalistisk diskursteoretisk ingång och genomförs genom en kombinerad diskurs-, text- och bildanalys. LÄS MER