Sökning: "genushierarki"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet genushierarki.

 1. 1. Sex – sakral sensualism eller satanisk svaghet? : En litteraturstudie om judendomen och buddhismensförhållningssätt till sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Ellen Bodenhem Östgren; [2018]
  Nyckelord :Sexualitet; Feminism; Judendom; Buddhism; Genus; Maktstruktur; Religionsundervisning;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som syftar till att undersöka hur judendomen och buddhismen förhåller sig till sexualitet. Den syftar även till att undersöka vilka skillnader det finns i tolkningen av sexualiteten beroende på om forskningen sker med en mer traditionell vetenskaplig forskning eller genom en feministisk forskning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av sexuella trakasserier och konsekvenserna för omvårdnad - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maria Blomkvist; Kristina Hermansson; [2016]
  Nyckelord :Genus; Litteraturstudie; Omvårdnad; Sexuella trakasserier; Sjuksköterskor; Gender; Literature review; Nurses; Nursing care; Sexual harassment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett utbrett samhällsfenomen men också ett prevalent fenomen inom hälso- och sjukvården. Tidigare forskning har visat att sexuella trakasserier kan innebära konsekvenser i arbetslivet och för sjuksköterskans yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. Genus som den deliberativa kommunikationens utmaning : En klassrumsstudie av isärhållande och hierarki

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Öhlin; Josefine Rosengren; [2012]
  Nyckelord :deliberativ; kommunikation; genus; isärhållande; hierarki; klassrumsstudie;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka genuskonstruerande i en specifik gymnasieklass samt analysera dess betydelse för deliberativ kommunikation. Utgångspunkterna i studien är alltså dels ett utbildningsideal – dels en genusteori. LÄS MER

 4. 4. Kön och sexualitet sett ur Sverigedemokraternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Emma Karlsson; Elina Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Kön; Sexualitet; Sverigedemokraterna;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har enligt vissa vunnit frågan angående invandring och tagit den till sin egen. Vilket har inneburit uppmärksamhet och diskussioner i olika medieenheter sedan valet år 2006. LÄS MER

 5. 5. SLASH : en kvalitativ undersökning om vad homoerotisk fanfiction kan vara ett uttryck för

  Magister-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Lindwall; [2009]
  Nyckelord :slash; genushierarki; intimitet;

  Sammanfattning : The following study is a qualitative combination of textual analysis and interviews concerning the subject of slashfiction. Slash is a sub-category to fanfiction, which essentially means non-professionally authored short stories about already existing characters and environments, for example from TV-shows, movies or books. LÄS MER