Sökning: "genuskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet genuskonstruktion.

 1. 1. Dags för förändring : En kvalitativ studie om jämställdhet i en mansdominerad organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotta Alnersson; Birgersson Malin; [2018]
  Nyckelord :Equality; Organizational Culture; Gender construction; Diversity; External Communication; Skanska; Jämställdhet; Organisationskultur; Genuskonstruktion; Mångfald; Externkommunikation; Skanska.;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att studera hur organisationskultur kommuniceras externt i en mansdominerad bransch. Studieobjektet Skanska har sedan 2009 genomgått en förändring mot en allt mer jämställd organisation, men än är arbetet trögrörligt. LÄS MER

 2. 2. First of all, ew : En kvaitativ innehållsanalys av feministiska inlägg på Instagram samt en kritisk diskursanalys av dess kommentarsfält.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Bonnie Zell; Latifa Zuwa; [2018]
  Nyckelord :gender; feminism; postfeminism; neoliberalism; feminazi; social media; Instagram; trolling.; genus; genuskonstruktion; feminism; postfeminism; nyliberalism; Instagram; näthat; nättroll; sociala medier;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som tar grund från teorin om postfeminism som ett epistemologiskt genombrott och forskningsverktyg. Syftet är att upptäcka diskurser som underbygger kommentarer på normkritiska, feministiska inlägg på Instagram samt skapa förståelse för korrelationen mellan inlägg och kommentarsfält. LÄS MER

 3. 3. Genuskonstruktion i rättsfall? : En kritisk granskning av svenska rättsfall gällande våldtäkt mot barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Ewa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnliga sexualförbrytare; våldtäkt mot barn; sexualbrottsdömda kvinnor; offerrollen; genuskonstruktion;

  Sammanfattning : In this thesis the objective has been to identify differences in judgements between female and male offenders in legal cases about rape against children in Swedish courts. Female offenders are often seen as victims or mentally ill by judicial courts/institutions. LÄS MER

 4. 4. Ensamstående mödrar i den jämställda föräldraledigheten : Den historiska utvecklingen i relationen mellan föräldrapenning och ensamstående mödrar från 1880 till 2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Amandah Andersson; [2018]
  Nyckelord :Genuskonstruktion; föräldrapenning; ensamstående mödrar; jämställdhet; socioekonomisk historia;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om relationen mellan föräldraledighet och ensamstående mödrar. Med ett långt tillbakagående historiskt avstamp, ämnar uppsatsen undersöka normer omkring föräldraskap, när och hur föräldraledighet först infördes och hur den utvecklats, och hur den ensamstående modern inkluderats, eller exkluderats, i sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Träningsvilliga killar och ett härligt gäng tjejer : En tematisk innehållsanalys av könskonstruktion i ungdomsfotbollens lagpresentationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Genborg Linda; [2018]
  Nyckelord :youth football; gender construction; sports stereotype; dichotomy; media; equality; ungdomsfotboll; genuskonstruktion; idrottsstereotyp; dikotomi; media; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om jämställt idrottande. LÄS MER