Sökning: "genuskonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet genuskonstruktion.

 1. 1. Genus, estetik & gränssnitt : En empirisk studie om hur användarupplevelse påverkas genom genuskodning av gränssnitt.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Connysson; Marcus Jarlevid; [2020]
  Nyckelord :Colouration; gender norms; gender stereotypes; UX; HCI; Färgsättning; genusnormer; genusstereotyper; UX; HCI;

  Sammanfattning : HCI och interaktionsdesign är starkt kopplade till användarupplevelse (UX), som innebär att fokusera på användarupplevelse och att prioritera mänskliga värderingar, samt etiska och politiska ideal som ofta är närvarande inom HCI.  Studiens syfte har varit att undersöka om genusstereotypisk design samspelar med hur människor av genuset man eller kvinna upplever den, samt att undersöka normativa genusstereotyper som påverkar hur gränssnitt designas beroende på om dess målgrupp är män eller kvinnor. LÄS MER

 2. 2. KONFLIKTEN MELLAN ARBETE OCH FAMILJ : En studie i en svensk kontext med ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Lundgren; Amalia Näsman; [2020]
  Nyckelord :Diskrepans; jämställda värderingar; hushållsarbete; orättvisa; konflikt arbete-familj; tvåförsörjarmodell; jämställdhetsideal; genuskontrakt; normer;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har spekulerat kring samspelet mellan värderingar om jämställdhet och fördelning av hushållsarbete, och att det eventuellt finns en diskrepans mellan attityder till könsroller och praktik samt att detta kan vara en källa till konflikt mellan arbete och familj. Med multivariata samt könsseparata regressionsanalyser ämnar denna uppsats att i en svensk tvåförsörjarkontext studera diskrepansen mellan jämställda värderingar och upplevd orättvis fördelning av hushållsarbete samt hur det för män och kvinnor inverkar på konflikten arbete-familj. LÄS MER

 3. 3. Dags för förändring : En kvalitativ studie om jämställdhet i en mansdominerad organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotta Alnersson; Birgersson Malin; [2018]
  Nyckelord :Equality; Organizational Culture; Gender construction; Diversity; External Communication; Skanska; Jämställdhet; Organisationskultur; Genuskonstruktion; Mångfald; Externkommunikation; Skanska.;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på att studera hur organisationskultur kommuniceras externt i en mansdominerad bransch. Studieobjektet Skanska har sedan 2009 genomgått en förändring mot en allt mer jämställd organisation, men än är arbetet trögrörligt. LÄS MER

 4. 4. First of all, ew : En kvaitativ innehållsanalys av feministiska inlägg på Instagram samt en kritisk diskursanalys av dess kommentarsfält.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Bonnie Zell; Latifa Zuwa; [2018]
  Nyckelord :gender; feminism; postfeminism; neoliberalism; feminazi; social media; Instagram; trolling.; genus; genuskonstruktion; feminism; postfeminism; nyliberalism; Instagram; näthat; nättroll; sociala medier;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som tar grund från teorin om postfeminism som ett epistemologiskt genombrott och forskningsverktyg. Syftet är att upptäcka diskurser som underbygger kommentarer på normkritiska, feministiska inlägg på Instagram samt skapa förståelse för korrelationen mellan inlägg och kommentarsfält. LÄS MER

 5. 5. Genuskonstruktion i rättsfall? : En kritisk granskning av svenska rättsfall gällande våldtäkt mot barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Ewa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnliga sexualförbrytare; våldtäkt mot barn; sexualbrottsdömda kvinnor; offerrollen; genuskonstruktion;

  Sammanfattning : In this thesis the objective has been to identify differences in judgements between female and male offenders in legal cases about rape against children in Swedish courts. Female offenders are often seen as victims or mentally ill by judicial courts/institutions. LÄS MER