Sökning: "genuskontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet genuskontrakt.

 1. 1. ”Bortkasta nålen för att fatta pennan?”  -Kvinnornas argumentering för utbildning i Tidskrift för hemmet, 1865– 1873

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikaela Balkevärn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När överläggningen om kvinnors tillträde till den högre akademiska offentligheten 1865/66 implementerades i riksdagsdebatten möttes det av blandade åsikter. Utbildning hade sedan tidigare enbart accepterats som en manlig sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Steriliseringslagarna : En kvalitativ studie av steriliseringslastiftningen mellan 1934 och 1975 i media

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ellen Hultén; [2020]
  Nyckelord :Sterilization; Sterilization law; Media; Gender; Gender system.; Sterilisering; Steriliseringslag; Media; Genus; Genussystem.;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om diskussionen om sterilisering i media i samband med steriliseringslagarnas införande 1934, genomförande och avskaffande 1976. Undersökningen har även undersökt hur diskussionen förhöll sig till manligt och kvinnligt. För att möjliggöra denna undersökning har tre frågeställningar besvarats. LÄS MER

 3. 3. Var är kvinnorna? : En analys av läromedel i historia ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Hilena Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan har ett uppdrag att jobba mot traditionella könsmönster och verka för jämställdhet och människors lika värde. Läromedel och främst läroböcker hargenerelltgenom tidernaoch än idag en stark ställning i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. “Det kan ju vara viktigt att kunna dans” : En kvalitativ studie om niondeklassares upplevelser av dans och rörelse till musik i undervisning av idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Denis Rajkic; [2020]
  Nyckelord :Genus; Didaktik; Attityder; Dansundervisning; Takt; Rytm; Traditionella danser; Moderna danser.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att dansen och den diskursen som omger den är mångfacetterad. Dans och dansundervisning upplevs vara problematiskt utifrån faktorer som bland andra utgörs av föreställningar om genus, lärande värde, kroppsideal, fostran, marginalisering, normer, traditionella- och moderna danser. LÄS MER

 5. 5. Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Women s association; Karlskoga; gender contract; gender; 19th century; 20th century; Kvinnoförening; Karlskoga; genuskontrakt; genus; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. LÄS MER