Sökning: "genuspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet genuspedagogik.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Alla är olika men lika bra : En studie om genus och jämställdhet – inom de estetiska ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlgren; Henna Palonen; [2021]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhet; Förskola; Traditionella könsroller; Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : I förskolan ska varje barn ges samma möjligheter till utveckling, lärande och lek, oavsett könstillhörighet. Vi har ändå kunnat se att barn ges olika möjligheter på grund av sitt kön, och att detta är som tydligast inom de estetiska ämnena. LÄS MER

 3. 3. (The Missing) Mirrors and Windowsin the English Classroom : Representation and Diversity in Novels Used in Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2021]
  Nyckelord :English Teaching; Novels; Literature teaching; Upper Secondary School; Teachers; Representation; Diversity; Intersectional Gender Pedagogy; Rudine Sims Bishop; Nina Lykke.;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate representation and diversity in novels used in the English teaching inupper secondary school, and whether teachers take representation into account when choosing whatnovels to work with. A web survey was used to ask 71 teachers of English open questions regardingwhat novels they use in their teaching and why. LÄS MER

 4. 4. Bilderboksanalys -Genusperspektiv på tre Astrid Lindgren-bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Danielle Nehme; Evelina Vatka; [2021]
  Nyckelord :Genus; pedagogik; stereotyper; kön; bilderböcker; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar bilderboken ur ett genusperspektiv. De bilderböcker som vi undersöker är: När Emil skulle dra ut Linas tand (1976), Titta, Madicken det snöar (1983) och Pippi i humlegården (1949) skrivna av Astrid Lindgren. LÄS MER

 5. 5. Barn är bara barn : En studie om genus i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Natasja Budai Sjölund; Sofia Ahlblom Winkler; [2021]
  Nyckelord :pedagogers bemötande; samspel; genus; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund Studien som vi genomfört utgår från tidigare forskning, litteratur samt styrdokument. Vi har valt att presentera ett historiskt perspektiv på genus och könsroller samt hur pedagogers riktlinjer sett ut gällande genus i styrdokument. LÄS MER