Sökning: "genusperspektiv litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden genusperspektiv litteratur.

 1. 1. Blyga barn i barnlitteratur : En analys ur ett genusperspektiv av två skilda tider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexandra Harju; [2019]
  Nyckelord :Children s literature; analysis; shyness; gender; stereotype; identity; gender norm; norm criticism; Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; blyghet; genus; genusstereotyp; genusnorm; identitet; normkritik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the shy child is portrayed in four children's books. Vem ska trösta Knyttet? and Det osynliga barnet from the 1960s and also Snäll and Gittan och gråvargarna from the 2000s. The analysis is based on a gender perspective where the epochs are significant. LÄS MER

 2. 2. Föräldrar i bilderböcker : En litterär analys av fyra bilderböckers framställning av föräldrar ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Cullbrand; [2019]
  Nyckelord :Picture books; literary analysis; parents; genderroles; gender; Bilderböcker; genus; föräldrar; litterär analys; könsroller;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study and compare how male and female are portrayed in four picture books from the 2010s and 1970s, with a focus on the parents. And see what weight the images have to create gender norms in the books. LÄS MER

 3. 3. Man kan inte läsa allt : En litteraturstudie om lärares val av klassisk skönlitteratur i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andrén; Erik Juberg; [2019]
  Nyckelord :skönlitteratur; svenskämnet; klassiker; lärarens val; likvärdig litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Debatten gällande införandet av en litterär kanon i litteraturundervisningen har pågått i media och skolor runt om i landet under de senaste åren. Detta väckte intresset att närmare undersöka hur lärare väljer skönlitteratur till undervisningen, då det idag inte existerar någon formell kanon i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. "Men det är ju bara tjejer som kan vara Lucia!" : - Förskolans värld i bilderböcker utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Jensen; Erika Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Picture books; gender; gender patterns; stereotype; preschool; Bilderböcker; genus; könsroller; stereotyp; förskola;

  Sammanfattning : The starting point for this study is to analyze and explore representations of gender in picturebooks depicting preschool. The Swedish preschool works after the curriculum, where workwith gender is included, and with values that should reflect the practice. This work should bemediated by those who are active in the preschool. LÄS MER

 5. 5. Den modiga pojken och den duktiga flickan : En genusanalys av Harry Potter och de vises sten med svenskdidaktisk anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Moa Winkler; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter och de vises sten; genus; manligt; kvinnligt; didaktik; sociokulturella perspektivet; feminism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en genusanalys av karaktärerna Harry Potter och Hermione Granger i Harry Potter och de vises sten. Harry Potter-serien har haft ett stort genomslag på bokmarknaden och är en av de tre största fantasyserierna i modern tid (Alkestrand, 2016:28). LÄS MER