Sökning: "genusperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 2327 uppsatser innehållade ordet genusperspektiv.

 1. 1. "Oj, vad roligt med en tjej som spelar trummor!" : Fyra trummisars upplevelser och tankar analyserade ur ett genusperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Fjällström; [2024]
  Nyckelord :musik; trummor; genus; könsnormer; könskodade instrument;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett genusperspektiv synliggöra fyra trummisars uttryckta upplevelser och tankar av att vara trummis. Två kvinnliga och två manliga trummisar har intervjuats och därefter har deras upplevelser och tankar analyserats utifrån ett genusperspektiv för att hitta likheter och skillnader i hur det är att vara trummis som man respektive kvinna. LÄS MER

 2. 2. “I hela världen finns det ingen polis, som är så stark som hon” : Om Astrid Lindgrens böcker ur ett klass- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Nilsson; Elena Radovanovic Kennander; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; genus; intersektionalitet; klass; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys på två av Astrid Lindgrens verk: Känner du Pippi Långstrump? och Titta, Madicken, det snöar!. Metoden är en text- och dokumentstudie samt en bildanalys och har ett klass- och genusperspektiv som analytiskt tema. LÄS MER

 3. 3. "Mamma när jag blir stor vill jag bli prinsessa... eller byggarbetare!" : Om HR personalens initiativ för att minska könssegreringen i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Möller; Sara Bjerkliden; [2024]
  Nyckelord :Male-dominated industry; construction industry; woman; norms; culture; control; institutional theory; recruitment.; Mansdominerad bransch; byggbranschen; kvinna; normer; kultur; kontroll; institutionell teori; rekrytering;

  Sammanfattning : The construction industry has long been and still is a male-dominated sector. Today, the construction industry faces challenges in meeting its recruitment needs, while female workers have been historically excluded from the industry. LÄS MER

 4. 4. Barns lärande genom leken : spelar genus någon roll?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Petersson; Rebecca Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Lek; lärande; förskola; barn; genus;

  Sammanfattning : Studien har sin grund i att barn inte ges samma förutsättningar att utveckla ett lärande beroende på deras könstillhörighet. Det här framkom i en rapport från år 2023 utgiven av Jämställdhetsmyndigheten, vilken visar att barn från förskolan upp till gymnasiet har olika förutsättningar till ett lärande beroende på kön. LÄS MER

 5. 5. Patientens förväntningar på fysioterapeuten och dess påverkan på behandling : Ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Linda Byström; Elis Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Fysioterapeut; genus; målsättning; patientdelaktighet; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mötet mellan vårdgivare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet där patientdelaktighet och målsättning har visat sig vara betydelsefulla för resultat i rehabiliteringen. Genus, de socialt och kulturella föreställningarna, leder till att det inte alltid är jämställt mellan könen och därmed inom vården. LÄS MER