Sökning: "genusrepresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet genusrepresentation.

 1. 1. Den nya Alice : en genusanalys av Alice in Wonderland och Alice Through the Looking Glass

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Henriksen; Mikaela Hofmann; [2019]
  Nyckelord :Disney; genusrepresentation; könsideal; kommodifiering; femininitet maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna analys studeras framställningen av genus i filmerna Alice in Wonderland (2010) och Alice Through the Looking Glass (2016). Filmerna är producerade i en kontext då Disney börjat skapa filmer med mer “progressiva”, feministiska drag. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och makt: En kritisk diskursanalys och semiotisk analys av genusrepresentation i Veckans Affärer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rikke Karsten; [2018]
  Nyckelord :Genus; Diskursnalys; Representation; Media; Stereotyper; Makt; Veckans Affärer; Gender; Discourse analysis; Stereotype; Power;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien har varit att undersöka hur kvinnor och män representeras i branschtidningen Veckans Affärer och om det går att se några konkreta skillnader och i så fall vilka dessa är. Studiens fokus har tagit avstamp i hur representation av de båda könen skett över tid mellan 2011 till år 2017. LÄS MER

 3. 3. Rape-revenge film: "empowering" eller förnedrande sexualisering av kvinnor? : en jämförande analys av Paul Verhoevens Elle gentemot tradition

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2017]
  Nyckelord :Rape-revenge; exploitation film; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; The Virgin Spring; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; gender; representation; feminist film theory; representation of rape in film; Rape-revenge; exploateringsfilm; exploitation; I Spit on Your Grave; Ms. 45; The Last House on the Left; Jungfrukällan; Baise-moi; Elle; Rikke Schubart; Carol J. Clover; Jacinda Read; Sarah Projansky; genusrepresentation; feministisk filmteori; våldtäkter i film; våldtäktshämnare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om rape-revenge film. Närmare bestämt undersöker den hur de kvinnliga karaktärerna representeras i de utvalda filmerna och om, och i så fall hur, de kan ses som ”empowering” eller om det endast handlar om en sexualiserande porträttering av våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Vems identitet speglar historieämnets läroböcker? : En diskursanalys över genusrepresentation av två läroböcker ur ett identitetsteoretiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Lina Dahlqvist; [2016]
  Nyckelord :genus; läroböcker; historia; diskursanalys; identitetskonstruktion;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how the teaching materials in the history subject reflects men and women. With discourse analysis as a tool, to study the language, the result intends to see the structures and categories that men and women are assigned. LÄS MER

 5. 5. Quentin Tarantino och kärleken till blaxploitation : - en jämförande analys av representationen av svarta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Rebecca Rosén; [2016]
  Nyckelord :Quentin Tarantino; Pam Grier; Django Unchained; Jackie Brown; Foxy Brown; Coffy; blaxploitation; Gender representation; black women in film; Quentin Tarantino; Pam Grier; blaxploitation; Django Unchained; Jackie Brown; Foxy Brown; Coffy; genusrepresentation; svarta kvinnor i film;

  Sammanfattning : Följande uppsats kommer att fokusera på relationen mellan Quentin Tarantino och blaxploitation, och syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Tarantino väljer att representera sina svarta kvinnliga huvudkaraktärer annorlunda i sina blaxploitation-influerade filmer Jackie Brown (1997) och Django Unchained (2012) i jämförelse med representationen av svarta kvinnliga huvudkaraktärer i två av de mest kända blaxploitationfilmerna från 1970-talet, Coffy (1973) och Foxy Brown (1974). Den grundläggande teorin för uppsatsen är den feministiska filmteorin, men andra texter som berör representationen av kvinnor och specifikt svarta kvinnor på film är lika väsentliga. LÄS MER