Sökning: "genussystem"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet genussystem.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Jag som man får extremt mycket uppmärksamhet av väldigt många barn, utan att egentligen göra någonting : Förskollärarstudenters uppfattningar om manliga pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Lindberg; Victoria Brander; [2021]
  Nyckelord :förskolans verksamhet; diskurser; fördomar; genussystem; förskollärarstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärarstudenter har för syn på manliga pedagoger och vad som kan vara anledningen till varför så få män jobbar inom yrket. För att få svar på detta använder vi oss av kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer med förskollärarstudenter i olika åldrar och bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Vad är det som gör att kvinnor stannar kvar i byggbranschen? : Normbrytande val och karriärutveckling i en mansdominerad bransch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Charlotte Ahlqvist; Jenny Larsson; [2021]
  Nyckelord :byggbranschen; jargong; jargong; kön; mansdominerade yrken och normbrytande yrkesval;

  Sammanfattning : Sverige är formellt och på ytan ett jämställt land med principer och policys som förordar jämställdhet men i praktiken finns det stora brister. Den svenska arbetsmarknaden uppvisar en tydlig uppdelning mellan könen där kvinnor och män arbetar inom olika yrken. LÄS MER

 4. 4. Tjejigt eller killigt? : Om grundskoleelevers könskodning av matematiken.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Cornelia Jakobsson; Eva-Pia Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik som maskulin domän; Grundskoleelever; Enkät; Performativitet; Genussystem.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tonade armar och definierade magrutor : Hur könsnormer kan synliggöras i design av hälso- och träningsapplikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hannah Bartmar; Sara Borgersen; [2021]
  Nyckelord :critical design; deconstruction; gender system; separation; health and workout applications; Kritisk design; dekonstruktion; genussystem; separation; hälso- och träningsapplikationer;

  Sammanfattning : Samhället vi lever i är uppbyggt av ett genussystem som baserar sig på könsnormer. Könsnormerna bygger på bland annat principen separation, som bygger på tanken att män och kvinnor utgör två separata grupper som anses ha olika könsspecifika egenskaper. LÄS MER