Sökning: "genussystem"

Visar resultat 11 - 15 av 189 uppsatser innehållade ordet genussystem.

 1. 11. Vad modig han är! : Genusframställan och uttryck för mod och rädsla i bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Camilla Hansson (Bark fr.o.m. 200801); [2020]
  Nyckelord :Genus; bilderböcker; barnlitteratur; rädsla; mod;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom närläsning undersöka hur genus framställs och uttrycks i tre bilderböcker med skräcktema för barn i förskoleålder, och även analysera om rädsla och mod uttrycks på könsstereotypa vis i dessa böcker. Böckernas karaktärer har analyserats med hjälp av Maria Nikolajevas teorier kring narratologi samt ett egenkonstruerat motsatsschema av könsstereotypa uttryck och egenskaper. LÄS MER

 2. 12. Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Women s association; Karlskoga; gender contract; gender; 19th century; 20th century; Kvinnoförening; Karlskoga; genuskontrakt; genus; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. LÄS MER

 3. 13. Kvinnan enligt Sverigedemokraterna En kritisk diskursanalys av Sverige-kuriren, SD-Kuriren och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zientara Mikael; Mikael Zientara; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; Genus;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte har varit att studera hur SD:s kvinnosyn förändrats sedan partiet grundades genom en kritisk diskursanalys av SD:s partiorgan Sverige-kuriren (1988–1991), SD-Kuriren (1991–1999) och SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen (2014). Syftet har realiserats genom en analys av det empiriska materialet där professor Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt fungerat som teoretisk utgångspunkt, tillsammans med Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som fungerat som metod för studien. LÄS MER

 4. 14. Är Strindberg ett geni? Om kön och genus i läromedel : En komparativ analys av fem läromedel i svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Jonasson; Caroline Bylund; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läromedel; kön; svenskämnet; August Strindberg; Victoria Benedictsson; Selma Lagerlöf; Vilhelm Moberg; litteraturhistoria; jämställdhet; hierarki; genus;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att utföra en komparativ analys av fem läromedel i svenska 2 i gymnasieskolan. Vi besvarar en frågeställning som rör hur fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare ser ut i läromedlen. LÄS MER

 5. 15. Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Linda Nyberg; Fanny Svensson; [2020]
  Nyckelord :häst; ryttare; muntlig historia; genus; ridsport;

  Sammanfattning : The change of eventing over time with focus on participation, safety and injuries Eventing is equestrians’ version of a triathlon were the cross country phase is the most challenging of the three and can result in serious injuries. Every year there are a few reported deaths due to eventing despite equestrian federations major focus on safety. LÄS MER