Sökning: "genussystem"

Visar resultat 16 - 20 av 189 uppsatser innehållade ordet genussystem.

 1. 16. Jag SKA gifta mig med henne - En studie hur genussystemet och genuskontraktet gestaltas i disneyfilmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Toivanen; Chanelle Thorfelt; [2020]
  Nyckelord :Disney; genus; genuskontrakt; genussystem; stereotyper;

  Sammanfattning : Denna studie avser att studera hur genussystemet och genuskontraktet gestaltar sig och förändras över tid i disneyfilmer. Syftet är att studera vilka normer och mekanismer som disneyfilmer innehåller utifrån ett genusperspektiv, med hjälp av observation och innehållsanalys som metod för att besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 17. Från krögerska till krögare : Feminisering och maskulinisering inom krögaryrket 1739-1920 i Stockholm och Visby

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Idun Vinterros; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag, med hjälp av kroglistor och utskänkningstillstånd från Stockholm och Visby, visat hur krögaryrket gick från att vara huvudsakligen ett mansyrke till att bli uteslutande ett kvinnoyrke, för att sedan gå tillbaka till att ses som ett yrke bäst lämpat för män. Perioden jag undersökt har varit 1739-1920. LÄS MER

 3. 18. Läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan - ur ett genusperspektiv : En undersökning av hur kvinnor inom kristendom och nyreligiositet framställs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Gabriella Bacchar; [2020]
  Nyckelord :kristendom och genus; ny religiositet och genus; genussystem; genuskontrakt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how women in Christianity and new religious movements are presented in two textbooks, which were written after the introduction of the new curriculum in 2011 in religious studies in high school. The purpose is also to examine what values and norms are expressed in the textbooks and how they are in line with Gy11. LÄS MER

 4. 19. Fanns kvinnor förr i tiden? : Kvinnors representation i historieläroböcker för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Lindén; Sara Linqvist; [2020]
  Nyckelord :Historia; Genus; Läroboksanalys; Genussystem;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka det utrymme kvinnor respektive män gavs i historieläroböcker avsedda för årskurs 4-6 samt studera vilka sammanhang könen gavs tillträde till. Studien har utgått från tre forskningsfrågor gällande vilket utrymme kvinnor respektive män gavs, på vilka sätt kvinnor gavs utrymme samt i vilka sammanhang kvinnor och män förekom. LÄS MER

 5. 20. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
  Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

  Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER