Sökning: "genussystem"

Visar resultat 21 - 25 av 165 uppsatser innehållade ordet genussystem.

 1. 21. #METOO : En kritisk diskursanalys av debatten om #metoo-rörelsen

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Bettina Klinke; [2018]
  Nyckelord :#metoo; tystnadskultur; genus; genussystem; makthierarki; diskursanalys; diskurs; normer; sexuella trakasserier; övergrepp; kvinnokonvention;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how the #metoo-­‐movement is described in ten selected debate articles in the Swedish media written between October 17th and December 27th  in 2017 using a critical discourse analysis. The purpose of the essay is to look at how the debate articles articulates that women choose to break the silence of sexual harassments and abuse through the #metoo-­‐movement, and to what extent the debate reflect and challenges the current social practice in relation to gender. LÄS MER

 2. 22. Att härska över sitt eget öde : En tematisk analys av kvinnors makt och frihet i Anna Laestadius Larssons historiska romaner Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Hamberg; [2018]
  Nyckelord :makt; frihet; ofrihet; kvinnor; Sverige; Hedvig Elisabeth Charlotta; Sophie von Fersen; Sophie Piper; genussystem; 1700-talet; 1800-talet; adel; kungamakt; tematisk analys; Anna Laestadius Larsson; Barnbruden; Pottungen; Räfvhonan; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Kompetens före kön : En kvalitativ studie av kvinnliga specialidrottslärares upplevelser i ett mansdominerat yrke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Rebecca Höglund; Tilda Wiiand; [2018]
  Nyckelord :School Sports; School sports teacher; Male-dominated; Male-dominated profession; Gender; Specialidrott; Specialidrottslärare; Mansdominerat; Mansdominerat yrke; Genus; Genussystem;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka kvinnliga lärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom det mansdominerade yrket specialidrottslärare. Studien kommer svara på dessa frågeställningar: Varför har dessa lärare valt att arbeta som specialidrottslärare? Hur påverkas lärarna av att det är få kvinnliga kollegor inom ämnet specialidrott? Hur påverkas lärarna av att arbeta i en miljö där det är en överrepresentation av män? Metod Åtta kvinnliga specialidrottslärare handplockades utifrån vissa kriterier. LÄS MER

 4. 24. Är det bara kvinnor som är ensamstående? : En kvalitativ textanalys av hur kvinnor  representeras i läromedel i samhällskunskap

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evelina Nordfjell; [2018]
  Nyckelord :läromedel; läromedelsgranskning; framställning av kvinnor över tid; genus; genussystem; genuskontrakt; jämställdhet; förändringsperspektiv; skola; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Denna studies huvudsakliga syfte har varit att analysera hur kvinnor representeras i läromedel i ämnet samhällskunskap. En särskild serie läromedlen har utgjort studiens material för att undersökningen även ska behandla ett perspektiv över tid. LÄS MER

 5. 25. Killarna spelar fotboll och tjejerna tittar på : En litteraturanalys av barnböcker ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Nadja Wänting; [2018]
  Nyckelord :genus; barnböcker; barnlitteratur; genusperspektiv; könsmönster;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur genus framställs i tio olika barnböcker, samt om det finns någon skillnad om man jämför nya böcker från 2017 med äldre böcker från 30 år tidigare. För att undersöka detta har text och bild analyserats i tio barnböcker, där fem böcker är utgivna 2017 och fem mellan 1986 och 1990. LÄS MER