Sökning: "genussystem"

Visar resultat 6 - 10 av 189 uppsatser innehållade ordet genussystem.

 1. 6. "Men lilla gumman, kan du verkligen det här?" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Lövmark Ek; Therese Holtlund; [2020]
  Nyckelord :arbetsklimat; genussystem; jämställdhet; machokultur;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en historia av att vara en av de allra mest mansdominerade branscherna i Sverige. På mycket mansdominerade platser finns det ofta en kultur, machokultur, som leder till att de få kvinnor som finns i branschen väljer att lämna. LÄS MER

 2. 7. Genus i läromedel : En kritisk diskursanalys om hurgenus skildras i ett urval NO-läromedel för lågstadiet (Fk-3)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Birck; Ebba Englund; [2020]
  Nyckelord :Grundskolan Fk-3 ; Diskursanalys; No-läromedel; Biologi; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus konstrueras i ett urval biologiläromedel för lågstadiet samt hur framställningen av genus har förändrats över tid mellan åren 1962 - 2011. En analys av åtta läromedel utkomna mellan läroplansperioderna 1962 och 2011 genomfördes. LÄS MER

 3. 8. Ibland önskar jag att vi inte behövde uppge kön, vi är människor! : en kvalitativ studie om utrikesfödda kvinnors upplevelse av arbetsmarknadens svårigheter kopplat till kön, etnicitet och kulturella skillnader i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Jennie Söderlund; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; diskriminering; etnicitet; genussystem; intersektionalitet; kvinna; kön; utrikesfödd;

  Sammanfattning : Utrikesfödda kvinnor står längre ifrån den svenska arbetsmarknaden än både kvinnor och män med svensk bakgrund samt utrikesfödda män (Jansson 2020). Paulina de los Reyes menar i sin tidigare forskning att kön och etnicitet är av betydelse i utrikesfödda kvinnors större svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden (de los Reyes 1998). LÄS MER

 4. 9. Hur framställer lokalmedia och riksmedia idrottskvinnan under 1940-talet?Textanalys av friidrottaren Anna ”Nora-Anna” Larssons framställning i lokalmedia och riksmedia under 1940-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Flodman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning har som syfte att undersöka hur lokalmedia och riksmedia framställer idrottskvinnan under 1940-talet. Detta görs genom att studera friidrottaren Anna ”Nora-Anna” Larsson mellan åren 1943–1949 utifrån lokaltidningen Nora Stads och Bergslagens Tidning och rikstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Allsport. LÄS MER

 5. 10. Att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats -En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta inom ett industriyrke

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Klara Dau; Erica Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Male-dominated workplace; industry; sex; gender; women; experiences.; Mansdominerad arbetsplats; industribransch; kön; genus; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze women's experiences of working in a male-dominated workplace in an industrial profession. This will be analyzed with help of three questions: What benefits do women experience of working in a male-dominated workplace? Do women experience any difficulties of working in a male-dominated workplace? How do women handle any challenges and obstacles in the workplace as a consequence of being a minority? To answer the study's purpose and questions, a qualitative method has been used where five women in the same workplace were interviewed. LÄS MER