Sökning: "genustrappa"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet genustrappa.

 1. 1. Den handlingskraftiga mannen i fokus och kvinnan i periferin : Analys av historieläromedels framställning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Holm; Ida Wahlund Egnell; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; genus; kvinnligt och manligt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur historieläromedel för årskurs 1–3 framställer kvinnor och män. Studien grundar sig på en kvalitativ innehållsanalys där Edwertz och Lundströms genustrappa används för att analysera de valda läromedlen utifrån trappans olika nivåer och kriterier. LÄS MER

 2. 2. Var är kvinnorna? : En analys av läromedel i historia ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Hilena Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skolan har ett uppdrag att jobba mot traditionella könsmönster och verka för jämställdhet och människors lika värde. Läromedel och främst läroböcker hargenerelltgenom tidernaoch än idag en stark ställning i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år - ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hesho Salih; [2016]
  Nyckelord :Läromedel; religion; religionsdidaktik; judendom; kristendom; islam; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i tvånyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även attundersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. LÄS MER

 4. 4. Läroböcker i religionskunskap för grundskolans senare år – ur ett genusperspektiv - En undersökning av hur kvinnor framställs i judendom, kristendom och islam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hesho Salih; [2016]
  Nyckelord :Läromedel; religon; religionsdidaktik; judendom; islam; kristendom; genus;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9. Syftet är även att undersöka vilka värderingar och normer som kommer till uttryck genom de texter och bilder som finns i läroböckerna samt hur dessa värderingar och normer ser ut i förhållande till Lgr 11. LÄS MER

 5. 5. Kille och tjej, du och jag, lika eller olika? : En granskning av läromedels sociolektavsnitt och hur dessa kan användas för jämlikhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Sociolects; Educational material; Equality; Gender staircase; Ethnicity staircase; Sociolekter; Läromedel; Jämlikhet; Genustrappa; Etnicitettrappa;

  Sammanfattning : Skolan har ett stort inflytande på dagens ungdomar och enligt läroplanen har skolan ett tydligt jämlikhetsuppdrag att förmedla. Att hjälpa eleven att problematisera människors lika värde oavsett kön och etnicitet samt bemöta fördomar med kunskap ingår i de mål lärarna bör ha sett till läroplanens formuleringar. LÄS MER