Sökning: "genusundervisning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet genusundervisning.

  1. 1. Genus i gymnasieskolan : En oengagerande fråga?

    M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Kristian Sagfors; Johan Lidén; [2011]
    Nyckelord :Genus; genusundervisning; gymnasieskola; läraruppfattningar; tystnad;

    Sammanfattning : Abstract Bachelor essay in Pedagogy by Johan Lidén &Kristian Sagfors, 2011. " Genus i gymnasieskolan: En oengagerande fråga ?". Supervisor: Zeki Yalcin Gender and gender equality in our school system has throughout the years become a well researched subject, however most of that research has focused on the lower levels of compulsory school. LÄS MER