Sökning: "genusvetenskap maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden genusvetenskap maskulinitet.

 1. 1. Bland Aliens, Robotar & Normbrott : En queerteoretisk analys av framställningen av köns-, genus- & sexulitetsnormer genom Prince Robot IV i science fiction-serietidningen Saga

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Felicia Rydin; [2019]
  Nyckelord :Saga; science fiction; serietidningar; image comics; populärkultur; genus; genusvetenskap; queer; maskulinitet; queerteori; heteronormativitet;

  Sammanfattning : I denna studie granskas science fiction-serietidningen Saga utifrån dess upprätthållande eller brytning av traditionella normer kring sexualitet, kön och genus utifrån både normer inom science fiction men även vårt samhälles normer. Syftet med denna uppsats är att att undersöka Sagas framställning i media som ett normbrytande och nytänkande medium och undersöka om denna kategorisering faktiskt stämmer överens med seriens innehåll och berättelse. LÄS MER

 2. 2. Artificiell romans : En genusvetenskaplig analys av romantiska relationer mellan artificiellt intelligenta och mänskliga karaktärer i filmerna "Be Right Back", Ex Machina och Her 

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Nadim Herbert; [2019]
  Nyckelord :Science-fiction; film; cyborg; artificiell intelligens; romans; sexualitet; kroppslighet; genus; femininitet; maskulinitet;

  Sammanfattning : This thesis examines romantic relationships between human and artificially intelligent characters in the science-fiction films Ex Machina (2014), Her (2013) and “Be Right Back” (2013) from anthology series Black Mirror. The purpose of the thesis is to examine these relationships in relation to norms concerning corporeality, gender, sexuality and romance, exploring how the portrayal of these relationships and the characters in them subvert and/or reinforce those norms. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara heteromonogami : En studie av kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :polyamori; heteronormativitet; polyamorös; poly; icke-monogam;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik, samt att undersöka vilket motstånd kvinnorna mött eller möter från omgivningen och i kärleksrelationer med män. Studien utgår teoretiskt från Stevi Jacksons definition av heteronormativitet som en normerande, institutionaliserande struktur som reglerar normer för såväl sexualitet som kön, och Chris Beasleys teori om gränsöverskridande heterosexualitet, det vill säga olikkönade sexuella praktiker som har potential att utmana könade och sexuella ojämlikheter som struktureras av heteronormativitet. LÄS MER

 4. 4. ”Det är väl lite ovanligt att tänka på vilket bränsle som är bra för klimatet när man ska byta bil” : En kvalitativ intervjustudie om fyra mäns klimatengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Louice Evertsson; [2019]
  Nyckelord :climate; climate engagement; masculinity; gender; qualitative study; klimat; klimatengagemang; maskulinitet; genus; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur män förhåller sig till klimatengagemang i relation till maskulinitet. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fyra informanter som definierade sig som män. Intervjuerna genomfördes i mars och april 2019. LÄS MER

 5. 5. Modern, Jungfrun och den heliga Elizabeth : En studie av hur drottning Elizabeth den första av England porträtteras i ett antal spelfilmer, med fokus på relationen mellan femininitet och makt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Isabelle Persson Mullen; [2019]
  Nyckelord :Elizabeth; filmanalys; femininitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en genusvetenskaplig ingång undersöka hur relationen mellan femininitet och makt kan skildras i historisk spelfilm. I studien analyseras tre olika filmer från olika årtionden, som alla skildrar samma historiska person, Elizabeth Tudor; The Virgin Queen (1955), Elizabeth (1998) och Elizabeth: The Golden Age (2007). LÄS MER