Sökning: "geografi förskola"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden geografi förskola.

 1. 1. "Spring för livet" : en studie av hur förskolors friytor påverkar barnets vardag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Marielle Nilsson; Moa Elfström; [2019]
  Nyckelord :Friyta; Förskola; Barngeografi; Poststrukturalism; Rörelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolors friytor påverkar barnets vardag, med fokus på 50 kommunala förskolegårdar i Karlstads kommun. Då gårdarna idag krymper i takt med förtätningens ökade konkurrens om mark, samtidigt som behovet av nya förskoleplatser är stort, är barns rätt till rum ett aktuellt ämne. LÄS MER

 2. 2. Ska det vara så svårt? : En studie om arbetet med att integrera nyanlända barn i förskolans verksamhet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jeanette Nilsson; Cecilia Lindblom; [2015]
  Nyckelord :integration; newly arrived children; organization; preschool; segregation; förskola; integration; nyanlända barn; organisation; segregation;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en inblick hur arbetet med att integrera nyanlända barn i förskolans verksamhet går till. Vi vill även vinna kunskap om aspekter som ligger till grund för arbetet att placera in de nyanlända barnen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Trönninge Park : i mötet mellan stad och land

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Hanna Roxhage; [2010]
  Nyckelord :planering; ortsanalys; stad och land; Trönninge; Varberg;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar en tätorts utveckling i förhållande till en större stad och i anslutning till värdefull natur och jordbruksmark. Förhållandet mellan mindre orter och städer blir alltmer utsatt med tanke på det ökade pendlingsavståndet, högre krav på boendemiljö osv. LÄS MER