Sökning: "geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 2268 uppsatser innehållade ordet geografi.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Mapping Resilience The role of agency and technological novelty in facing crises

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Marco Dal Monte; [2022]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The present thesis aims to describe the role of resilience in recovering from a systemic shock in peripheral regions. To do so literature review and a theoretical framework is assessed, for then taking into consideration an empirical case. LÄS MER

 3. 3. Administrativa gränsers effekt på destinationsutveckling : En fallstudie om Mariazellerland och Obertauern

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Amrei Aubrunner; [2022]
  Nyckelord :destination management; marketing; planning; service and coordination; lobbying; administrative boundaries; cross-border planning; destination; collaboration; management;

  Sammanfattning : Tourism is not only one of the world's fastest growing industries but also verycompetitive. To be able to run a competitive and attractive tourist destination, itis extremely important that the cooperation between all actors works. LÄS MER

 4. 4. Influerad eller ej : En enkätstudie om sociala medier och influencers påverkan på resebeteende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Andreas Gornik; Sebastian Söderström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av kvaliteten i hållbarhetsrapporter lämnade av bolag med statligt ägande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mathilda Ruus; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER