Sökning: "geografi"

Visar resultat 1 - 5 av 1779 uppsatser innehållade ordet geografi.

 1. 1. Tällberg och Turism. En kvalitativ studie i destinationsutveckling ur ett historiskt geografiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Högman; [2020-09-04]
  Nyckelord :”Turism”; ”Destinationsutveckling”; ”Historisk geografi”; ”Planering”; ”Hållbarhet”;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att, genom ett historiskt geografiskt perspektiv, förklara en destinationsutvecklingsprocess som pågått under lång för att se hur detta påverkar det lokalsamhälle där turismen sker. Studien undersöker även huruvida en sådan process lämnar spår i nutida planering och destinationsutveckling, i form av bland annat strategidokument. LÄS MER

 2. 2. Det fria skolvalets geografi - En GIS-baserad studie av skolresor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tyko Lang; Jacob Tåqvist; [2020-08-29]
  Nyckelord :Nätverksanalys; GIS; Skolval; Skolresor; Mobilitet; Tillgänglighet; Göteborg;

  Sammanfattning : The implementation of school choice and the school voucher system have changed the geography of school trips in Sweden. The changing mobility of students have attracted a growing amount of research from various disciplines. LÄS MER

 3. 3. Myndigheters kommunikationsskyldighet : Konsekvenser och verkan vid bristfällig kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Helena Edwang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stad eller land : Vad styr det rumsliga utfallet i gränslandet?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonna Grandics; Isabelle Laakkonen Johansson; [2020]
  Nyckelord :Stadsnära tätorter; planeringstrender; centralortsteorin; peri-urbanitet och Urban Sprawl;

  Sammanfattning : Skåre och Skattkärr är två av Karlstads stadsnära tätorter. Trots deras liknande geografiska förutsättningar i anslutning till staden skiljer sig orterna åt. LÄS MER

 5. 5. The use-impact relationship of outdoor-tourism in Denmark : how the Tourism Carrying Capacity can develop tourism instead of keeping it on lock

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Solveig Elisabeth Reichert; [2020]
  Nyckelord :tourism management; destination development; environmental planning; tourism impact; sustainability; outdoor-tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : With the ever increased focus on sustainability and not least the focus on sustainability in the tourism industry this thesis has critically investigated the suitability of the Tourism Carrying Capacity method in a Danish outdoor-tourism context. The research found that there are considerable limitations and challenges to implementing a TCC approach in Denmark, and even if implemented, legally, culturally and practically circumstances would challenge a proper and successful completion of a TCC approach too. LÄS MER