Sökning: "geografiska preferenser"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden geografiska preferenser.

 1. 1. Social tillit och stöd för Sverigedemokraterna : En kvantitativ studie om hur medmänsklig tillit påverkar preferenser för ett högerpopulistiskt parti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Elfving; [2019]
  Nyckelord :Social tillit; högerpopulism; Sverigedemokraterna; Sverigedemokratiska sympatisörer;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har Sverigedemokraterna vuxit till att bli en signifikant politisk kraft i Sverige. Däremot har framväxten främst koncentrerats till vissa regioner i Sverige, då partiet har blivit överrepresenterade i landets södra delar och underrepresenterade i Stockholm och i Norrland. LÄS MER

 2. 2. Fördelningsprinciper gällande utbyggnadskostnader för allmän platsmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Louise Wind; Christian Olsson; [2019]
  Nyckelord :exploateringsavtal; allmän plats; plan- och bygglagen; land development agreement; public space; planning and building act; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to represent various distribution principles that occur when a municipality divide costs for expansion of public space between developers who act in the same detailed development plan. We will look at different principles to divide costs, compare projects, investigate geographical differences, compare the cost that is debited and discuss transparency in the land development agreements. LÄS MER

 3. 3. Försäljning och förskrivning av antidepressiva läkemedel ur genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Corinna Arndt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige såväl som i många andra länder konsumerar kvinnor mer sjukvård och läkemedel än män. Till viss del kan skillnaden förklaras av sjukdomspanoramat och förskrivningen av p-piller. För depressioner och GAD kan biologiska och sociologiska faktorer påverka. LÄS MER

 4. 4. Vad attraherar supertalangerna? : om anställdas preferenser i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felicie Andersson; Jonathan Hurtig; [2016]
  Nyckelord :employer branding; attractiveness; brand promise; brand equity; employee preferences; talents; textile industry; employer branding; arbetsgivarvarumärke; arbetsgivarlöfte; anställdas preferenser; talanger; textilbranschen;

  Sammanfattning : I det moderna samhället är arbetet inte längre enbart en inkomstkälla utan ett verktyg för självförverkligande. Ur de anställdas perspektiv är företagens attraktivitet, sociala värden, ekonomiska fördelar och utvecklingsmöjligheter viktiga aspekter som tas i beaktning när man söker sig till ett företag och därför betydelsefulla för företagen att efterleva. LÄS MER

 5. 5. Valet av ägarlägenhet : En studie som omfattar vilka preferenser som ligger till grund för köpet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Kajsa Testoni; [2015]
  Nyckelord :Preferences; buyers; condominiums and ownership; Preferenser; köpare; ägarlägenhetsfastighet och äganderätt;

  Sammanfattning : Ägarlägenheten är den senaste lagstiftade upplåtelseformen i Sverige. En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Ägarlägenheten medför enskilt ägande av en lägenhet i ett flerbostadshus i liknelse med ägande av ett småhus. LÄS MER