Sökning: "geografiskt avstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden geografiskt avstånd.

 1. 1. Effects of within-field and landscape factors on Dasineura brassicae in winter oilseed rape cultivations in Skåne, southern Sweden : a field survey with a special approach to pesticide-free control zones

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dasineura brassicae; brassica pod midge; Ceutorhynchus obstrictus; cabbage seedpod weevil; winter oilseed rape; rapeseed crop damages; pesticide-free control zones; withinfield factors; landscape factors;

  Sammanfattning : Winter oilseed rape (Brassica napus) is the most common oilseed crop grown in the province of Skåne in southern Sweden, where this study was performed. B. napus is often associated with various insect pests. This study regards two of these; the cabbage seed weevil (Ceutorhynchus obstrictus) and the brassica pod midge (Dasineura brassicae). LÄS MER

 2. 2. Agila utvecklingsmetoder i distribuerade systemutvecklingsprojekt : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emmanuel Martin Vazquez Cruz; [2019]
  Nyckelord :Distribuerad agil systemutveckling; agil systemutveckling; agila metoder; kritiska framgångsfaktorer; utmaningar;

  Sammanfattning : Agila utvecklingsmetoder används ofta i systemutvecklingsprojekt för grupper som arbetar på en och samma plats. I takt med globaliseringen har många organisationer behövt arbeta på ett distribuerat sätt. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer på lagernivå för leverantörsstyrda konsignationslager

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Måns Persson; Simon Sajland; [2019]
  Nyckelord :Lagernivå; leverantörsstyrda konsignationslager; påfyllnadsstrategi och regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter, till exempel en leverantör (agent) och en kund (principal), med fokus att bland annat hitta det mest effektiva kontraktet. Trots att relationen regleras av ett kontrakt kan det uppstå situationer där agentens agerande inte behöver ligga i linje med principalens intressen. LÄS MER

 4. 4. Nudging mot hållbara transportbeteenden: Med framing som verktyg? : En experimentell enkätstudie om framings påverkan på studenters skattning av miljöattityder, intentioner och attityder till resvanor och val av färdmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Malin Bäcklin; Sandra Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Nudging; Framing; Experiment; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Växthusgasutsläpp från personbilar påverkar klimatet negativt och har lett till att vi idag står inför stora utmaningar. För att minska på växthusgasutsläppen krävs att människor förändrar sina transportbeteenden. LÄS MER

 5. 5. Att lyckas på landsbygden : Marknadsvillkor och marknadsföringsbeslut i dagligvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jenny Ivarsson; Pauline Ljungquist; [2019]
  Nyckelord :competition; marketing mix; performance; retail grocery store; countryside; rural area; inshopping; outshopping; konkurrens; marknadsmix; ekonomisk prestation; dagligvaruhandel; landsbygd; inshopping; outshopping;

  Sammanfattning : Förändrade marknadsvillkor för landsbygden med minskande befolkningsmängd och ökande konkurrens från fysiska och digitala aktörer har lett till att var femte dagligvarubutik på den tätortsnära landsbygden har försvunnit det senaste decenniet. För att möta förändringen ställs det högre krav på butikernas marknadsföring för att nå lönsamhet. LÄS MER