Sökning: "geografiskt informationssystem GIS"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden geografiskt informationssystem GIS.

 1. 1. Analys av vegetationen i brandområdena 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Lundgren; Karin Lindqvist; Simon Ene; Oskar Ahlstedt; Sandra Norberg; Olof Lood; Maria Haglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. LÄS MER

 2. 2. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Camilla Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Landskap; GIS; Hjälmaren;

  Sammanfattning : Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk. LÄS MER

 3. 3. Inkomstsegregation - En metodutvecklande studie baserad på 53 tätorter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Filip Olsson; Maria Lännerström; [2017-06-21]
  Nyckelord :inkomstsegregation; GIS; tätort; avstånd; rumslig autokorrelation;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att dels utveckla en metod för att mäta inkomstsegregation itätorter som tar hänsyn till olika skala och befolkningsmängd, dels att undersöka hur dettavarierar mellan tätorterna. Sverige är ett av de OECD länder där den ekonomiska ojämlikhetenökat mest under de senaste decennierna och växande inkomstsegregation är en direktkonsekvens av detta. LÄS MER

 4. 4. Digitalt interaktivt läromedel för nya användare genom text och bild i samverkan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Öhlin; [2017]
  Nyckelord :textdesign; informationsdesign; GIS; geografiskt informationsystem; samspel mellan text och bild; digitalt läromedel;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i det här arbetet var att studera hur ett digitalt interaktivt läromedel för nya användare kan utformas genom text och bild i samverkan. Arbetet gjordes i uppdrag av Eskilstuna kommun med syftet att informera min målgrupp om Geografiska informationssystem (GIS). LÄS MER

 5. 5. Karttjänst för att utvärdera och lokalisera sårbara elledningar på elnätet : Investering och planering på elnätet med hjälp av GIS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Sebastian Rosenkvist; [2016]
  Nyckelord :GIS; MKA; klimat; investering; elnät;

  Sammanfattning : Elavbrott är ett vanligt problem för många energibolag i Sverige. Gävle Energi vill undersöka om ett geografiskt informationssystem (GIS) kan användas för att få en lösning på detta problem och för att underlätta framtida planeringar och investeringar på elnätet. LÄS MER