Sökning: "geometriundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet geometriundervisning.

 1. 1. Abstrakta och konkreta ting i geometrilandskapet : Varför elever i årskurs 7-9 har lätt och svårt i geometriområdet samt vad läraren gör för att underlätta elevernas förståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Isabel Frostne; [2019]
  Nyckelord :geometriundervisning; högstadiet; undervisningsmetoder; svårigheter;

  Sammanfattning : Geometry is an area in mathematics that is considered not abstract, on the contrary from other areas in mathematics. As geometry is considered an unabstracted area in mathematics, why has students around the world difficulties with geometry? TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) has shown that Swedish students in 8th grade has difficulties in algebra and geometry. LÄS MER

 2. 2. Variation i geometriundervisning : En studie med fokus på tredimensionella objekt

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Mikaela Alexandersson; Emelie Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Three dimensional; Variation Theory; Mathematics; Teaching; Geometry; Teaching methods;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ studie med fokus på hur tredimensionella objekt framställs och arbetas med i matematikundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare varierar undervisningsmetoder i undervisningen om geometri och tredimensionella objekt samt vilka variationsmönster som synliggörs i lärarnas undervisning. LÄS MER

 3. 3. Elevers samspelsstrategier i samband med digital storytelling i geometri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sanela Glamocic; Amanda Cajander; [2019]
  Nyckelord :Digital storytelling; flipped classroom; geometri; grundskola; interaktionsanalys; matematik; samspelsstrategier; språk.;

  Sammanfattning : Forskning som ingår i studien gällande digitala verktyg och geometriundervisning visar att elevers kunskaper i geometri är bristande. Det visar även att digitala verktyg används i mindre omfattning i matematikundervisningen i förhållande till andra ämnen trots att målet är att digitaliseringen ska öka i alla ämnen. LÄS MER

 4. 4. Läromedel och geometriundervisning i årskurs tre : En kvalitativ studie om matematikläromedel och lärares geometriundervisning i årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Geometry-teaching; triangulation; content analysis; interview; illustrations; explana-tions; teacher’s manual; mathematics textbooks; Geometriundervisning; triangulering; innehållsanalys; intervju; illustrationer; be-greppsförklaringar; lärarhandledning; matematikläromedel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilken roll lärarna ger till läromedlet i matematik i deras geometriundervisning i årskurs tre. För att svara på studiens syfte, har en triangulering av två metoder genomförts. Den ena metoden är innehållsanalys och den andra är semistrukturerad intervju. LÄS MER

 5. 5. Matematiska begrepp som förekommer i geometriundervisningen för årskurs 4 och 6 : En kvalitativ studie kring lärares och elevers uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Makdisi; [2019]
  Nyckelord :Geometry teaching; geometric concepts; ability concepts and mathematical language; Geometriundervisning; geometriska begrepp; begreppsförmåga och matematiska språket;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how teachers for grades 4 and 6 introduce geometric concepts based on Van Hiele´s levels for understanding geometry. The purpose of the study is also to investigate pupils´ use of geometric concepts in conversations based on central concepts in geometry teaching. LÄS MER