Sökning: "georadar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet georadar.

 1. 1. Tolkning av georadarprofiler över grundvattenmagasinet Verveln - Gullringen i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Haider Faraj; [2019]
  Nyckelord :grundvatten; grundvattenmagasin; hydrogeologi; dricksvattenförsörjning; Kalmar län; georadar; geofysik; isälvsavlagringar; Sveriges geologiska undersökning; SGU; klimatförändringar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige utgörs majoriteten av våra grundvattenresurser av isälvavlagringar i form av rullstensåsar och isälvsdeltan bestående av sand och grus. Isälvsavlagringarna är utan tvekan de mest betydelsefulla grundvattenförekomsterna för Sveriges dricksvattenförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Spatial and Temporal Variations in a Perennial Firn Aquifer on Lomonosovfonna, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Hawrylak; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :perennial firn aquifer; ground penetrating radar; Svalbard; Lomonosovfonna; flerårig firnakvifer; georadar; Svalbard; Lomonosovfonna;

  Sammanfattning : A firn aquifer is a type of englacial water storage that forms when surface meltwater fills up the pore space in porous firn. If the retention time exceeds one year the feature is regarded as perennial. The melt and accumulation rates as well as the available pore space determine the formation and extent of the firn aquifer. LÄS MER

 3. 3. Non-Destructive testing of concrete with ground penetrating radar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Elias Hammarström; [2018]
  Nyckelord :Concrete; Non-destructive testing; Ground Penetrating Radar GPR ; Assessment; Inspection;

  Sammanfattning : Concrete structures are susceptible to deterioration over time and it is vital to continually assess concrete structures to maintain the structural integrity and prolong the service life. In recent years there has been an increased interest in non-destructive testing of concrete, i.e. LÄS MER

 4. 4. Stora torget : En geofysisk undersökning med georadar (GPR) av Stora torget i Sigtuna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Kerstin Calleberg; [2016]
  Nyckelord :Sigtuna; marketplace; GPR; geophysics; Stockholm; Sweden; Sigtuna; stora torget; storgatan; georadar; GPR; geofysik; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : This paper contains geophysical analysis of the largest town square in Sigtuna, Sweden. The studied area is approximately 736 m2. The purpose of the study was to search for early medieval house remnants and to possibly find structures matching those found during excavations in other parts of the town. LÄS MER

 5. 5. Reflections in the dark : Ground-penetrating radar surveys for the detection of Viking Age and early medieval harbor remains in Sigtuna, Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Anne Homeister; [2015]
  Nyckelord :Geophysik; Georadar; Sigtuna; harbor; Viking Age; early medieval; Geofysik; Georadar; Sigtuna; Uppland; hamnar; Draken; Urmakaren; Koppardosan; Borgmästarängen; Vikingatiden; tidig medeltid;

  Sammanfattning : In this thesis a ground-penetration radar survey was carried out in four areas, Borgmästarängen, Draken, Urmakaren and Koppardosan in Sigtuna. The aim of this paper is to detect remnants of the Viking Age harbor at those chosen sites. LÄS MER