Sökning: "georgiana"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet georgiana.

 1. 1. Challenges of Wireless Security in the Healthcare Field : A study on the WPA3 standard

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Georgiana Mironov; [2020]
  Nyckelord :WPA3; Wi-Fi Protected Access 3; WPA2; Wi-Fi Protected Access 3; wireless security standard; healthcare; challenges; wireless medical devices;

  Sammanfattning : The healthcare environment is a complex one, saturated by wireless medical devices and sensitive patient data flowing through the network traffic. With the increased popularity of wireless medical devices in the healthcare domain together with the announcement of the new wireless security standard WPA3 comes a need to prepare for a new generation shift in wireless security. LÄS MER

 2. 2. 2018 British Media Representations of Refugees : The case of The Guardian

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Anca Georgiana Radu; [2018]
  Nyckelord :Media Representations; Refugees; The Guardian; Individualisation; Collectivisation;

  Sammanfattning : This study aims to examine the media representations of the refugees in the United Kingdom, during the first three months of 2018. The stated period succeeds the peak of the refugee crisis, which benefitted from a high media coverage. LÄS MER

 3. 3. "Du måste uppleva människan för att kunna skapa ett gott bemötande". Socialsekreterares reflektioner kring bemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Georgiana Horhota; Sabrie Sayan; [2018]
  Nyckelord :Street-level bureaucrat; Duty ethics; Professional; Situational ethics; Social secretary; Treatment; Bemötande; Gräsrotsbyråkrat; Pliktetik; Professionell; Situationsetik; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare inomsektionen barn och familj, enheten för ekonomiskt bistånd upplever följandeaspekter: bemötandet i sig och dess betydelse samt vikten av bemötandet irelationsskapande och samarbete. Vidare syftar studien även till att undersöka ifallbemötandet är något som skiljer sig åt beroende på klient samt vilkaföreställningar det finns om hur ett gott bemötande skapas. LÄS MER

 4. 4. The Amalgamation Process of the - Moving towards a ‘Partnership of Choice’ after the Russian WTO Membership

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Violeta-Georgiana Gherasim; Gabriela Marcondes Paulsson; [2013-07-05]
  Nyckelord :EU-Russia; Russia-WTO; international trade; FDI; economic integration;

  Sammanfattning : August 22nd, 2012 will, no doubt, remain a historical milestone in the international arena: Russia became the World Trade Organization’s 156th member, after 18 years of negotiations. Along this long journey, the European Union, Russia’s main trading partner, was considered ‘the’ driving force, pushing forward Russia’s accession process, for stronger economic bonds and safer investment environment. LÄS MER

 5. 5. Defection in the European Union. An Explanation for EU Treaty Opt-Outs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Iasmina Georgiana Popovici; [2011]
  Nyckelord :treaty opt-out; European Union; Two-Level Games Theory; Putnam; defection; domestic constraints; comparative method; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper develops a theoretical approach towards understanding treaty opt-outs from EU common policies by drawing on Putnam’s Two-Level Games theory. In doing so, the paper first presents treaty opt-outs as defections from negotiations by looking at previous research regarding opt-outs. LÄS MER