Sökning: "geotechnical drilling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden geotechnical drilling.

 1. 1. Alternativ till konventionell ovanjordsprängning i tätbebyggda områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Göransson; Marcus Benker; [2020]
  Nyckelord :Sprängning; bergssprängning; hydraulisk spräckning; losshållning; bergborrning; sprängekonomi; markvibrationer;

  Sammanfattning : For many constructions works, the removal of bedrock is required as an initial part of the production. Removing bedrock is complicated, takes a lot of time and entails many risks due to the vibrations that occur during the detonation. The risk of damaging nearby properties is impending. LÄS MER

 2. 2. VERTICAL ELLIPTICAL ACCESS-SHAFTS Geometrical optimisation through FE-modelling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Björn Elfving; Aron Sandström; [2020]
  Nyckelord :Access-shafts; FE-modelling; Plaxis; Robot; Elliptical; Circular; Optimisation; Geotechnical; Engineering; Retaining; Structures; Tunnel; Soil; Interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanisation is causing densification of cities and more and more facilities are being placed in the underground to utilise the urban space as efficiently as possible. Access to the underground is obtained by constructing vertical access shafts. LÄS MER

 3. 3. Mineralogy and petrology of a drill core section from Borg, SW Norrköping – fracture fillings and tentative mineral reactions

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för geologiska vetenskaper

  Författare :Ting-Fung Chong; [2019]
  Nyckelord :Swedish Transport Administration; mineral reactions; diabas; dolerite; mafic rock; xrd; xrf; Trafikverket; Norrköping; Ostlänken; Bergslagen;

  Sammanfattning : During drilling at Borg, ca. 5 km southwest of central Norrköping, an unidentified fine-grained grey rock was encountered in contact with dark red granitic gneiss at 35m depth. The fine-grained grey rock occurs above the red granitic gneiss. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of SCPT-surveys as method for accessing dynamic modulus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joakim Granskär; [2018]
  Nyckelord :SCPT; Dynamic modulus; Seismic surveys;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to evaluate the results from the completed SCPT (Seismic Cone Penetration Test) surveys with respect to the methods ability to estimate dynamic young´s modulus. This has been done by comparing the result from SCPT to other seismic methods and dynamic parameters converted from “static” geotechnical surveys. LÄS MER

 5. 5. Förbättring och effektivisering av materialhantering och materialflöden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Robert Högström; [2014]
  Nyckelord :materialhantering; materialflöde; lagerhållning; layout; produktion; lager; Atlas; Copco; Craelius;

  Sammanfattning : Atlas Copco Craelius är en del av Atlas Copcos division Geotechnical Drilling and Exploration inom affärsområdet anläggnings- och gruvteknik. Atlas Copco Craelius som är beläget i Märsta utanför Stockholm utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för undersöksborrning, grundläggning och markförstärkning. LÄS MER