Sökning: "geoteknik lera"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden geoteknik lera.

 1. 1. Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Bärring; Josefin Thoresson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafikverket har tillsammans med andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn bland annat satt upp som mål att utsläpp av växthusgaser ska minskas med 50 % år 2030 jämfört med år 2015. I anläggningsprojekt utgör transport av schaktmassor den största delen av utsläppen. LÄS MER

 2. 2. Modelling of a compensated foundation in GeoSuite Settlement

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Linnea Hermansson; Rebecka Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Compensated foundations; Load compensation; Lightweight material; Clay; Settlements; Creep; GeoSuite Settlement; Kompensationsgrundläggning; Lastkompensation; Lättfyllning; Lera; Sättningar; Krypning; GeoSuite Sättning;

  Sammanfattning : The world today is constantly growing, creating a need of new roads and residential areas. New constructions lead to an increased load onto the soil, which can result in deformations when the soil layers underneath are compressed. To reduce the increased load on the soil, a compensated foundation can be used. LÄS MER

 3. 3. Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Julia Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The undrained shear strength of cohesive soils is an important parameter to assess in geotechnical investigations. It is normally evaluated with the cone penetration test (CPT) but problems with penetrating coarse, heterogeneous materials that is also hard, such as clay till, have pointed the interest towards other possible in-situ methods. LÄS MER

 4. 4. Slope Stability Evaluation from a RiskManagement Perspective : Case Study: the Slussen project in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Louise Larsson; [2018]
  Nyckelord :Slope stability; shear strength; uncertainties; risk management; Släntstabilitet; Skjuvhållfasthet; riskhantering; osäkerheter;

  Sammanfattning : Site characterization and the subsequent determination of soil strengthparameters constitute a significant part of slope stability assessment.Geotechnical engineering is always governed by great uncertainties sincethe soil properties are challenging to estimate for a large soil volume. LÄS MER

 5. 5. LABORATORY TESTING RELATED TO UNLOADING MODULUS OF SOFT CLAY

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Sofia Hasselberg; [2018]
  Nyckelord :CRS; unloading modulus; storage time; clay; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The unloading modulus, together with the permeability, are responsible for the swelling process of a soil that is subjected to unloading. Studies to examine the unloading modulus of clay has previously been performed and several relationships describing this parameter has hence been developed. LÄS MER