Sökning: "geoteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet geoteknik.

 1. 1. Modernisering av geoteknisk hejarsondering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Kristian Eng; [2020]
  Nyckelord :HfA; DPSH-A; hejarsondering; dynamisk sondering; geoteknisk undersökning; accelererad fallvikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hejarsondering är en geoteknisk undersökningsmetod som har använts inom svensk geoteknik sedan 1940-talet. På senare tid halkar dock metoden efter i sin utveckling och lever därför inte upp till de moderna förväntningarna på användbarhet och effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av grundkonstruktioner : En jämförelse av bäddmodulers inverkan på moment

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Svanberg; Tim Storbjörk; [2019]
  Nyckelord :Winkler; Subgrade modulus; Foundation slab; FEM-Design; Deflection; Concrete; geotechnology; Winkler; Bäddmodul; Grundkonstruktion; FEM-Design; Sättning; Betong; Geoteknik;

  Sammanfattning : Vid beräkning av grundkonstruktioner tillämpas ofta Winkler-modellen där jorden ersätts med en fjäderbädd som motsvarar jordens styvhet, en så kallad bäddmodul. Samverkanseffekter försummas ofta i dagens sätt att ansätta bäddmoduler och konsekvensen av detta blir att oförutsedda dragspänningar uppstår. LÄS MER

 3. 3. Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Rasmus Tebäck; [2019]
  Nyckelord :Finita elementmetoden; dynamisk; geoteknik; spont; stödkonstruktioner; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stödkonstruktioner används när schakter blir för djupa för att vara självbärande eller när slänter inte kan användas av utrymmesskäl. Det finns flera olika lösningar för stödkonstruktioner och en av de vanligast förekommande är stålspont. LÄS MER

 4. 4. Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Julia Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The undrained shear strength of cohesive soils is an important parameter to assess in geotechnical investigations. It is normally evaluated with the cone penetration test (CPT) but problems with penetrating coarse, heterogeneous materials that is also hard, such as clay till, have pointed the interest towards other possible in-situ methods. LÄS MER

 5. 5. FEM-ANALYS AV BETONGDAMMAR GRUNDLAGDA PÅ JORD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Elinor Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :Betongdammar; grundläggning; FEM-analys; Comsol Muliphysics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Arbetets huvudfokus var att analysera samt beräkna bärförmågan och lasteffekten vid anläggning av betongkonstruktioner på jord. Idag finns det få anvisningar om hur betongdammar, vilka anläggs på jord, ska analyseras och framförallt hur en modellering av interaktionen mellan konstruktion och jord ska göras numeriskt. LÄS MER