Sökning: "geothermal heat pump"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden geothermal heat pump.

 1. 1. Energiförbättring av nybyggnation : Vad innebär de nya Boverkets byggregler (BBR), för framtidens VVS-projektering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Strömberg; Simon Hjelm; [2019]
  Nyckelord :Boverkets byggregler BBR ; VVS-projektering; Från och tilluft med värmeväxlare FTX ; Bergvärmepump; Fjärrvärme;

  Sammanfattning : The first of July 2017, Boverket implemented new rules on how to calculate a buildings energy use. This was the first of two steps where Boverket implemented use with a factor depending on the type of energy used in the building and also a factor depending on the location of the building in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Design of a low carbon building : Case study of an architectural competition

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Sacha Uzan; [2019]
  Nyckelord :carbon; building design; global warming potential; life cycle assesment;

  Sammanfattning :         Greenhouse gases (GHGs) emissions due to human activities have considerably increased in the past decades which are the main contributors of global warming. In order to limit the consequences of the global climate change happening, all sectors must reduce their carbon emissions and especially the building industry which represents 19% of the carbon footprint of human activities. LÄS MER

 3. 3. Potential of Geothermal Energy in India

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Prajesh Sharma; [2019]
  Nyckelord :Geothermal energy; Ground Source Heat Pump GSHP ; Renewable Energy; Power saving; Power generation;

  Sammanfattning : In this research paper, review of world geothermal energy production and their capacity is shown. Here, a research is conducted to know the potential and possibility of geothermal energy in India. LÄS MER

 4. 4. Making grid capacity available through heat pump control

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karin Arding; Siri In de Betou; [2019]
  Nyckelord :Grid; capacity; electricity; Uppsala; IKEA; peak shaving; electric bus; bus depot; lumped capacity model; Region Uppsala;

  Sammanfattning : In this report the problem of constructing a bus depot with electrical buses despite the lack of grid capacity, was analyzed. A potential solution is investigated, namely smart control of heat pumps in industries. LÄS MER

 5. 5. ENERGIEFFEKTIVISERING AV ÄLDRE SMÅHUS : FASTIGHETEN LÅDBERGA 1:78 I KUNGSÖRS KOMMUN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Wennberg; Cindy Östman; Kevin Bergman; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; aktiv uppvärmning; passiv uppvärmning; transmission; total värmeförlust; diffusion; solenergitillförsel; tilläggsisolering;

  Sammanfattning : Through calculations as well as a literature study the purpose of this work was to apply modern energy efficiency measures on an old existing building and on the same time take economical aspects and thermal inside climate into account. The work also carries out a case study on the existing building Lådberga 1:78. LÄS MER