Sökning: "geothermal heat pump"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden geothermal heat pump.

 1. 1. Making grid capacity available through heat pump control

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karin Arding; Siri In de Betou; [2019]
  Nyckelord :Grid; capacity; electricity; Uppsala; IKEA; peak shaving; electric bus; bus depot; lumped capacity model; Region Uppsala;

  Sammanfattning : In this report the problem of constructing a bus depot with electrical buses despite the lack of grid capacity, was analyzed. A potential solution is investigated, namely smart control of heat pumps in industries. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av uppvärmningssystem för småhus : Undersökning av fjärrvärme och värmepumpar på ett hus med egenskaper och prestanda baserade på svenska genomsnittliga värden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Värmepump; Ekonomi; Småhus; Villa; Energi; Värme;

  Sammanfattning : This report was written as an examination thesis at Mälardalen University in Västerås, Sweden. The subject of the report is to research whether a theoretical single-family home with already installed district heating system for heating and hot water supply should keep it, replace it with a geothermal heat pump or keep it and use it in combination with a smaller air to water heat pump. LÄS MER

 3. 3. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 4. 4. Numerical analysis using simulations for a geothermal heat pump system. : Case study: modelling an energy efficient house

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Gheorghe Ilisei; [2018]
  Nyckelord :Low enthalpy Geothermal Energy; Borehole Heat Exchanger; Ground Source Heat pump; Ground water; Design Builder; EED Earth Energy Designer ;

  Sammanfattning : The ground source resources are becoming more and more popular and now the ground source heat pumps are frequently used for heating and cooling different types of buildings. This thesis aims at giving a contribution in the development of the thermal modelling of borehole heat storage systems. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER