Sökning: "geothermal heat pump"

Visar resultat 16 - 20 av 68 uppsatser innehållade orden geothermal heat pump.

 1. 16. Energikartläggning av Benzeliusskolan : Med investeringskalkyl för installation av bergvärme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Alexander Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis includes an energy survey of a school in Luleå called Benzeliusskolan and was carried out on behalf of the municipality of Luleå. Benzeliusskolan is currently heated with electric radiators and the thesis contains an investment calculation for the installation of a geothermal heating system. LÄS MER

 2. 17. Energitillförselsystems inverkan vid val av energieffektiviseringsåtgärd utifrån ett LCA-perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ingrid Elinge; [2018]
  Nyckelord :energitillförselsystem; energieffektiviseringsåtgärd; LCA; livscykelanalys; värmesystem; renoveringsåtgärd; miljöanalys; ekvivalent koldioxid; CO2-ekv; miljöbesparing;

  Sammanfattning : Renoveringar i syfte att energieffektivisera byggnader är en stor ekonomisk investering som kräver ett grundligt underlag innan val av åtgärd. I dagsläget står uppvärmningen av byggnader för omkring en femtedel av Sveriges totala energianvändning. LÄS MER

 3. 18. Jämförelse av central och lokal uppvärmning av mindre bostadsrättsförening

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wernqvist; Kalle Cedervall; [2017]
  Nyckelord :Energycosts; geothermal heating; heat pump; investment calculation; heating; Energiförbrukning; bergvärme; frånluftsvärmepump; värmepump; investeringskalkyl; uppvärmning; byggnadens specifika energianvändning;

  Sammanfattning : Idag när bostadsmarknaden växer snabbare än på länge blir samtidigt energihushållning viktigare och viktigare. Ekonomiska och miljömässiga intressen från bostadsägare angående stigande elpriser och energihushållning leder båda till ett mer medvetet byggande vad gäller klimatskalets täthet, energismarta installationer såsom styrda FTX-system och andra besparingsåtgärder. LÄS MER

 4. 19. PVT-panelernas plats i samhället : En vidareutveckling av Evertechs ETX-paneler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Åslund; [2017]
  Nyckelord :Solceller; hybrid; pvt-panel; bergväme;

  Sammanfattning : Abstract To prevent that the climate influences reaches critical and irreversible levels in the near future, a change in our energy consumption and our energy sources is required. It will be a combination of multiple system solutions and several types of renewable sources, both at a personal and national levels. LÄS MER

 5. 20. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER