Sökning: "germination"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet germination.

 1. 1. Mellangrödor i motverkande och förebyggande syfte mot klumprotsjuka och nematoder vid odling av olika huvudgrödor inom familjen Brassicaceae

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Izabella Lundborg; [2019]
  Nyckelord :plasmodiophora brassicae; växtparasitära nematoder; kålgrödor; kontroll; resistens; värdväxter; purrhavre; rajgräs; oljerättika; honungsfacelia;

  Sammanfattning : I denna uppsats beskrivs mellangrödor och deras potentiella användning i syfte för att motverka, förebygga och uppföröka Plasmodiophora brassicae och växtparasitära nematoder vid odling av grödor inom familjen Brassicaceae. Samt utreda interaktioner mellan klumprotsjuka och växtparasitära nematoder vid val av mellangröda. LÄS MER

 2. 2. No effect of manganese coating or seed content : a study on germination and seedling establishment in Swedish winter wheat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kerstin Wahlquist; [2019]
  Nyckelord :triticum aestivum; micronutrient; deficiency; seed treatment; plant development; seedling growth;

  Sammanfattning : Manganese (Mn) is a micronutrient where a great range and low concentrations have been recorded in winter wheat seeds in a Swedish survey called the Swedish environmental monitoring program on arable soils. A deficiency of Mn is common in cereals and may occur early in the season if the plant availability of Mn is low in the soil. LÄS MER

 3. 3. Payment Schemes based on Seed Quality - Incentives for the Swedish farmer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Schroeder; [2019]
  Nyckelord :incentives; seed quality; moral hazard; payment scheme; Business and Economics;

  Sammanfattning : Payment and bonus schemes based on seed quality used by the Swedish agriculture cooperative Lantmännen is evaluated. Results from a farm and region/time fixed effect model show that the linear payment scheme for pulses (peas and beans) has approximately 15 percentage points lower quality compared to that used for grains when a common quality measure constructed for this research is used. LÄS MER

 4. 4. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Nyckelord :gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Sammanfattning : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. LÄS MER

 5. 5. Blueprint for cultivation of Jute Mallow (Corchorus olitorius) under Swedish conditions

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Shadia Awad; [2018]
  Nyckelord :Mediterranean peat substrate; vegetable peat substrate; BCCH scale; plant biomass; leaf area; fertilizers; cow manure; NPK;

  Sammanfattning : Investigations were carried out in order to develop a natural science and social science approaches for introduction of new vegetable crops to the Swedish market and to meet the demographic changes in the society. The focus is on developing preliminary baselines for cultivation of jute mallow, a vegetable crop usually used in Middle East food culture. LÄS MER