Sökning: "gestalta natur"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden gestalta natur.

 1. 1. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Nyckelord :naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Sammanfattning : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. LÄS MER

 2. 2. Rum vid havet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Caroline Alm; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att gestalta en plats för yoga, meditation och bad. I samband med detta har jag velat undersöka hur hav och natur kan samverka med arkitektur för att skapa en kontemplativ miljö. LÄS MER

 3. 3. Rum för andrum

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Stéphanie Damjanovic; [2020]
  Nyckelord :återhämtning; stress; mental utmattning; psykisk ohälsa; restorativ miljö natur; recovery; stress; mental fatigue; mental illness; restorative environment and nature;

  Sammanfattning : I en allt mer stressad värld minskar tid och rum för mental återhämtning, vilket skapar ett ohälsosamt samhälle. Stress och mental utmattning är tyvärr ett allvarligt problem då pressen på människan fortsätter att öka. LÄS MER

 4. 4. Beddinge Havsbad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anton Köhler; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : My thesis was initiated in a face where I had a chosen site which I feel both love and hate towards. This paradox motivated me to form a future plan for this place. The love I feel lays in a form of projected memory of a place which today not feels more then just an abandoned place. LÄS MER

 5. 5. Små urbana grönytor som mentalt välgörande miljöer : ett gestaltningsförslag för en liten park i en växande stadsdel

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Magnusson; [2020]
  Nyckelord :urban parks; small park; green densification; pocket park; smugs; urban grönska; fickpark; restoration; wellbeing; mental health; välbefinnande; välmående; psykisk återhämtning; stress;

  Sammanfattning : Allt fler människor bor idag i urbana områden, något som genom ökat behov av bostäder och infrastruktur lett till en platseffektiv stadsbyggnad. Täta städer innebär både fördelar och risker, en av de faktorer som kan påverkas negativt är psykisk hälsa. LÄS MER