Sökning: "gestaltning av utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden gestaltning av utemiljö.

 1. 1. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Nyckelord :orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. LÄS MER

 2. 2. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kirsti Brunila; [2019]
  Nyckelord :projektering; LSS boenden; äldreboenden; utemiljö; tillgänglighetsanpassad;

  Sammanfattning : Fler äldre -och LSS boenden byggs i våra städer. Brukarna som bor i dessa boenden ska ha möjlighet att vistas i utemiljön som finns tillgänglig i form av en trädgård. En grön miljö i detta sammanhang innebär en trädgård som består av buskar, träd, perennplanteringar, pergola, lekutrusning, bänkar mm. LÄS MER

 3. 3. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2019]
  Nyckelord :skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. LÄS MER

 4. 4. Studenternas park i Uppsala : ett gestaltningsförslag för Rackarbergets nya park

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lena Ransmark; Jenny Zackrisson; [2019]
  Nyckelord :student; park; medborgardialog; landskapsarkitektur; Rackarberget; Studentstaden;

  Sammanfattning : Att vara student innebär ofta att bo på en mycket begränsad yta, och att dela kök och badrum med andra studenter. Att ha en begränsad yta inomhus kan göra att grönytor nära hemmet blir viktigare. LÄS MER

 5. 5. Att skapa en grön förskolegård : hur kan vegetation främjas genom processen från gestaltning till etablering?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Josefin Wernestad; [2018]
  Nyckelord :förskolegård; utemiljö; vegetation; process; barn; utemiljö; lek; platsstudie; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här arbetet har velat undersöka hur vi som praktiserande landskapsarkitekter kan främja god och lekbar vegetation vid byggandet av nya förskolegårdar idag. Målet med arbetet har varit att öka förståelsen för de förutsättningar och processer som förekommer i främst gestaltning- och anläggningsfasen av förskolegårdar, med fokus på vegetationen, exemplifierat av två genomförda projekt. LÄS MER