Sökning: "gestaltning av utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden gestaltning av utemiljö.

 1. 1. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Susanna Palmqvist; [2020]
  Nyckelord :högstadieelever; skolgård; gestaltning; landskapsarkitektur; barnperspektiv; ungdomars beteende;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka ytor högstadieungdomar använder i skolans utemiljö. Tidigare forskning har definierat vilka typer av platser ungdomar värderar i sin vardagsmiljö. Dessa är ytor för sportutövande, ofta bollsport, mötesplatser för socialt umgänge och ytor för återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sanna Lahmer; [2020]
  Nyckelord :trygghet; otrygghet; unga; ungdomar​; fritidsmiljö; vegetation; belysning;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om ungas trygghet och hur det kan uppnås i fritidsmiljön och är uppdelad i tre delar: litteraturstudie, fallstudie och ett utvecklingsförslag till framför allt ökad trygghet på fritidsgården Tegelhusets uteplats. Barns rättighet till en trygg och säker utemiljö har genom FN:s barnkonvention inkluderats i svensk lag. LÄS MER

 3. 3. Nedkylning av urbana miljöer genom landskapsarkitektur : ett temperatursänkande gestaltningsförslag för ett industriområde i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ulrika Liljenfeldt; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbarhet; nedkylning; värmeöeffekt;

  Sammanfattning : Förtätning och eliminering av grönska i våra städer orsakar idag stora problem med värme i urbana miljöer. Då ett varmare klimat är att vänta kan problemen med värme väntas bli ännu allvarligare i framtiden. Ju högre temperaturen är i den kringliggande luften desto högre blir belastningen på byggnadernas kylsystem. LÄS MER

 4. 4. Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes von Gegerfelt; Katarina Haara Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :lokal involvering; medborgardialog; fritidsgård; barn; ungdomar; tonåringar; landskapsarkitektur; gestaltning av offentliga miljöer; hållbar stadsbyggnad;

  Sammanfattning : En skulle kunna säga att vi som landskapsarkitekter inte bara tar oss an en fysisk plats utan även relationen mellan människa och landskap som också innefattar ”berättelsen” om landskapet. Detta masterarbete återger den utforskande processen att sätta sig in i berättelsen om fritidsgården Tegelhusets landskap. LÄS MER

 5. 5. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Nyckelord :orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. LÄS MER