Sökning: "gestaltning för lekplatser"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden gestaltning för lekplatser.

 1. 1. Kvalitativa lekmiljöer i den täta staden : en jämförande platsanalys av lekplatsutformning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :barn; lek; lekplats; lekmiljö; lekvärde; utemiljö; natur; KFC-lekplats;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur lekplatsen kan utformas för att uppnå höga lekvärden. Dagens barn leker allt mindre utomhus och blir istället mer stillasittande på grund av deras minskade rörelsefrihet och den ökande digitala utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Göteborgs Stads strävan att skapa tillgänglighetsanpassade lekplatser : hur går de tillväga och lyckas de?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sanna Liljestam; [2020]
  Nyckelord :lekplatser; tillgänglighetsanpassning; tillgänglighet; barns lek; funktionsnedsättning; mer åt fler; enkelt avhjälpta hinder; Göteborgs Stad; Park- och naturförvaltningen;

  Sammanfattning : Barn har ett inbyggt behov av att leka. Det är genom leken barn undersöker och tar risker för att på så sätt utmana sig själva och lära sig hantera sin omvärld. Det är även på så sätt som barn utvecklas socialt genom interaktioner med andra. LÄS MER

 3. 3. Konsten som lekplats : en uppsats om lekskulpturens användning, och utformning, i den moderna staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Sperr; [2020]
  Nyckelord :lekskulptur; lek; skulptur; offentlig konst; lekmiljö; affordance; design;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen behandlar vilka argument det finns för användandet av lekskulpturer i den moderna staden och för ett resonemang kring dess möjliga gestaltning. En lekskulptur är en skulptur konstruerad med syftet att agera lekredskap och fick ett genomslag i mitten av 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Hagerfors; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Sammanfattning : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. LÄS MER

 5. 5. Den anpassade lekplatsen : lekplatser anpassade för barn med och utan funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Josefine Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :jämlika lekplatser; anpassade lekplatser; funktionsnedsättningsanpassade lekplatser;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om hur tillgängliga så kallade tillgänglighetsanpassade lekplatser egentligen är. Genom att utforma tillgängliga lekplatser är tanken att barn med olika funktionsnedsättningar som rörelsenedsättningar och synnedsättningar ska få möjlighet och tillgång till ett socialt liv. LÄS MER