Sökning: "gestaltning i media"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden gestaltning i media.

 1. 1. Smörja i farvattnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Costa; Ebba Rosenfeld; Ellen Thunberg; [2024-02-28]
  Nyckelord :Klimatjournalistik; Miljöjournalistik; Marco Polo; Gestaltning; Climate journalism; Environment journalism; Marco Polo; Framing;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is aiming to explore the ways in which Swedish newspapers are framing the incident of the TT-Line ferry Marco Polo’s oil spillage in the Baltic Sea. It is also aiming to explore if there are any significant differences in the way local newspapers or national newspapers are framing the incident. LÄS MER

 2. 2. Yttrandefrihet eller attack mot muslimer? En studie om hur koranbränningarna har gestaltats i svenska och arabiskspråkiga medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Bäck; Sarah Hedlund; Sara Alchaar; [2024-02-27]
  Nyckelord :Gestaltning; Koranbränning; Svenska medier; Arabiska medier; Internationella nyhetsfaktorer; Gestaltningsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about how the Quran burnings that took place in Sweden 2023 have been framed in Swedish contra Arabic newspapers. The intention is to examine the frequency of different frames, actors and photographs in selected news articles published in July of 2023. LÄS MER

 3. 3. Hjältarna i kvartsfinalen mot kritiserade bronsmedaljörer : En kvalitativ textanalys om gestaltningar av herr- och damlandslaget i fotboll vid vinst och förlust under VM

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Träff Jonsson; Zain Serop; [2024]
  Nyckelord :Embodiment; representation; framing; gender; gender roles. agenda-setting theory.; Gestaltning; representation; inramning; genus; könsroller; dagordningsteorin.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur Sveriges herr- och damlandslag i fotboll representerades i media under VM 2018 och VM 2023. Syftet med studien var att bidra med ökad förståelse och kunskap om hur mediegestaltningen ser ut och hur gestaltningsmönster kan variera beroende på kön och prestation. LÄS MER

 4. 4. Hur gestaltas offer för dödligt partnervåld i media?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Emilia Olsson Stjernberg; [2024]
  Nyckelord :Dödligt våld; media; offer; partnervåld; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Media kan genom sin gestaltning av offer påverka hur samhället ser på offer vilket i sin tur kan påverka människors rädsla för brott. Studier har visat att rädslan tenderar att öka när offret framställs som en vanlig person. LÄS MER

 5. 5. ECT: smärtfri procedur eller barbarisk behandling : En historisk studie om ECT i svensk media mellan 1938 och 1989

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellie Englund; [2024]
  Nyckelord :electroconvulsive therapy; ECT; media; history; portrayal; elektrokonvulsiv terapi; ECT; media; historia; gestaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur elektrokonvulsiv terapi (ECT) har gestaltats i de fyra svenska tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet mellan åren 1938 och 1989. Detta för att analysera om medias gestaltning av ECT kan ha bidragit till stigmatiseringen av behandlingen och att behandlingen fick ett dåligt rykte under 1960- och 1970-talen och på så vis kan ha påverkat den allmänna opinionen. LÄS MER