Sökning: "gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 2173 uppsatser innehållade ordet gestaltning.

 1. 1. ”…bara en levande varelse” : - En tematisk analys med genusperspektiv av Viktoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883) samt didaktisk tillämpning av verken för skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Hallan; [2023]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Anne Charlotte Leffler; genus; könsnormer; värdegrundsarbete; litteratursamtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Victoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883), två noveller som tillkom under en period i Sverige då frågor om kön debatterades flitigt. Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur värdegrundsarbete angående könsnormer och -värden kan bedrivas i svenskundervisningen på gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. FIFA - The Ugly Game : En kvantitativ innehållsanalys av FIFA:s kommunikation på Twitter under korruptionsskandalen 2015.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Timmy Annerbrink; Morgan Lidman; [2023]
  Nyckelord :FIFA; Twitter; gestaltning; reaktion; Twitteranvändare; varumärkeskapital;

  Sammanfattning : This study examines @FIFAmedia’s communication on Twitter, other users’ reactions to FIFA’s framing in their tweets, and on whether FIFA’s income from brand licensing was affected by the corruption scandal from 2015. By measuring FIFA’s framing and the reactions to it, a concrete comparison with FIFA's brand capital is enabled to provide further understanding of the impact the scandal had on the brand. LÄS MER

 3. 3. En individuell kvinna mot ett lag av män : En kvantitativ innehållsanalys av Sportbladets innehåll på Instagram i relation till genus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Ludwig Bergström; [2023]
  Nyckelord :Sportbladet; Instagram; Sportjournalistik; Sociala medier; Gestaltning; Manliga idrottare; Kvinnliga idrottare; Representation;

  Sammanfattning : This study's aim and purpose was to investigate how the Swedish tabloid Sportbladet presentation of female and male athletes could differ on their Instagram page. A quantitative content analysis was used as the method to analyze the 343 posts during a four month period starting in January 1st 2022 to April 30th 2022. LÄS MER

 4. 4. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Sperr; [2023]
  Nyckelord :minneslund; kyrkogård; gestaltning; multifunktionalitet;

  Sammanfattning : During the last couple of years there has been articles in the news about people, around Sweden, using our cemeteries for recreational purposes. There have been people drinking beer, sledding and having picnic and cities that have defined cemeteries as green areas to be able to fulfil the environmental goals in a new neighbourhood. LÄS MER

 5. 5. Partiledare och deras Instagramkonton : En innehållsanalys av gestaltningen av de tre ledande partiledare på deras offentliga instagramkonton inför valet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Sjölin; Filip Andersson; [2023]
  Nyckelord :Instagram; partiledare; gestaltning; propaganda; sociala medier; information.;

  Sammanfattning : Social media is in this modern time a big part of politicians life and work. Information and communication is shared in an interactive way between politics and the Swedish people. This analysis will examine the three largest party leaders in Sweden at their official Instagram. LÄS MER