Sökning: "gestaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 2328 uppsatser innehållade ordet gestaltning.

 1. 1. ANVÄNDANDET AV HISTORISKA FÖREBILDER FÖR GESTALTNING AV NY BEBYGGELSE En undersökning av olika perspektiv ur den samtida gestaltningsdebatten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johanna Ahlberg; [2023-11-08]
  Nyckelord :historical references; classical architecture; debate; contemporary; classicism; pastiche;

  Sammanfattning : In this study arguments for and against the usage of historical references in new built architecture within the contemporary Swedish architectural debate are analysed. Special attention is paid to arguments containing the commonly used expression classical architecture as well as the term pastiche. LÄS MER

 2. 2. Rörelsens plats, i skuggan av texten. - En undersökning om hur en kan skapa större utrymme för fysiskt utforskande i en repetitionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aviva Wrede; [2023-07-03]
  Nyckelord :Skådespeleri; rörelsearbete; fysisk teater; skådespelarmetod; skådespelarteknik; dramatik; teatertraditioner; movement; fysisk gestaltning; teater; podcast; kroppslig gestaltning; physical theatre; avantgardism; experimentell teater; teatermodernismen; repetitioner; rehearsal;

  Sammanfattning : Hur kan man skapa ett större utrymme för fysiskt undersökande under en repetitionsprocess på teatern? Utifrån egna erfarenheter som skådespelare har jag lagt märke till att fysiskt undersökande och dess potential generellt sett ej tas tillvara under repetitionprocesser. Väldigt ofta står texten i fokus och rörelsen blir sekundär. LÄS MER

 3. 3. Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri? Ett konstnärligt sökande efter teaterns unika potentialer som konstform

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Nikola Borggård Gavanozov; [2023-07-03]
  Nyckelord :teater; skådespeleri; scenisk gestaltning; Skådespelartekniker; Skådespelarmetoder; Kroppen; Hjärnan; Tro; Religion; Verklighetens magi;

  Sammanfattning : Med avstamp i en fråga som jag initialt formulerade Vad är det vi gillar när vi gillar skådespeleri ger jag mig ut i ett sökande efter att fånga och om möjligt med ord beskriva konstformen vi kallar skådespeleri, dess fulla potential och hur man skulle kunna gå till väga för att uppnå den. Min startpunkt i det här arbetet har varit en frustration över sakernas tillstånd och en upplevelse som scenkonstnär av att vi i det svenska teaterklimatet inte i tillräcklig grad lyckas använda oss av det där som gör just teaterrummet och teaterupplevelsen unik. LÄS MER

 4. 4. ”MAGDALENA ANDERSSON HADE KRAFTEN ATT KROSSA GLASTAKET” En kritisk diskursanalys av mediers gestaltning av Magdalena Andersson som statsminister ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Åsberg; [2023-04-14]
  Nyckelord :Medier; Gestaltning; Hyrbidkvinnlighet; Könsstereotyper; Diskurs;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur Magdalena Andersson gestaltas som statsminister i två svenska tidningsmedier, Aftonbladet och Expressen. Frågeställningen som uppsatsen ämnar att besvara är Hur gestaltas Magdalena Anderssons i medier utifrån ett genusperspektiv?. LÄS MER

 5. 5. Den fria processen - en praktisk undersökning om att skriva musikdramatik i grupp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Miranda Coral Engholm; [2023-04-05]
  Nyckelord :musikal; låtskriveri; före; scenisk gestaltning; skapandeprocess; musikteater; musikdramatik; scenkonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka konsten att skriva musik och text för sceniska situationer. Jag ville undersöka hur man kan utveckla en metod för skapande i grupp och vad jag, från en skapandeprocess, kan ta med mig för verktyg i mitt yrke som musikalartist och låtskrivare. LÄS MER